Bài 66: Ôn tập - Tổng kết

Bình chọn:
4 trên 68 phiếu
Lý thuyết tổng kết sinh học 8

Cơ thể người cũng như mọi động vật bao gồm rất nhiều cơ quan, hệ cơ quan khác nhau. Mỗi cơ quan đảm nhận một nhiệm vụ riêng, nhưng tất cả đều được cấu tạo bằng các tế bào, nên tế bào được coi là đơn vị cấu trúc và chức năng của cơ thể sống.

Xem chi tiết

Hãy điền vào bảng 66 -1 những sản phẩm bài tiết của các cơ quan bài tiết tương ứng - Trang 207

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 207 SGK Sinh học 8.

Xem lời giải

Hãy nhớ lại kiến thức đã học để hoàn thành bảng 66-2 - Trang 207

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 207 SGK Sinh học 8.

Xem lời giải

Hoàn chỉnh bảng 66 - 3 - Trang 207

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 207 SGK Sinh học 8.

Xem lời giải

Hãy hoàn chỉnh bảng 66 - 4 bằng những hiểu biết của em - Trang 208

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 208 SGK Sinh học 8.

Xem lời giải

So sánh cấu tạo và chức năng của hệ thần kinh vận động với hệ thần kinh sinh dưỡng - Trang 208

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 208 SGK Sinh học 8.

Xem lời giải

Hãy điền vào ô trống ở bảng 66 - 6 - Trang 209

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 209 SGK Sinh học 8.

Xem lời giải

Hãy nêu rõ chức năng của các thành phần cấu tạo chủ yếu của mắt và tai - Trang 209

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 209 SGK Sinh học 8.

Xem lời giải

Nêu rõ tác dụng của hormone các tuyến nội tiết chủ yếu - Trang 210

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 210 SGK Sinh học 8.

Xem lời giải

Các nguyên tắc đề ra là gì - Trang 210

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 210 SGK Sinh học 8.

Xem lời giải

Bài 1 trang 212 SGK Sinh học 8

Giải bài 1 trang 212 SGK Sinh học 8. Cơ thể có những cơ chế sinh lí nào để đảm bảo tính ổn định của môi trường trong cơ thể?

Xem lời giải

Bài 2 trang 212 SGK Sinh học 8

Giải bài 2 trang 212 SGK Sinh học 8. Cơ thể có thể phản ứng lại những đổi thay của môi trường xung quanh bằng cách nào để đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển ? Cho ví dụ minh họa

Xem lời giải

Bài 3 trang 212 SGK Sinh học 8

Giải bài 3 trang 212 SGK Sinh học 8. Cơ thể điều hòa các quá trình sinh lí diễn ra bình thường trong mọi lúc, ở mọi nơi bằng cách nào ? Cho ví dụ minh họa.

Xem lời giải

Bài 4 trang 212 SGK Sinh học 8

Giải bài 4 trang 212 SGK Sinh học 8. Để có thể tránh mang thai ngoài ý muốn hoặc tránh không phải nạo phá thai ở tuổi vị thành niên cần phải chú ý những gì?

Xem lời giải

Bài 5 trang 212 SGK Sinh học 8

Giải bài 5 trang 212 SGK Sinh học 8. Trình bày tính thống nhất trong mọi hoạt động sống của cơ thể thông qua một số ví dụ tự chọn.

Xem lời giải