Bài 3: Tế bào

Bình chọn:
4 trên 229 phiếu
Cấu tạo tế bào

Cấu tạo tế bào gồm: Màng sinh chất, nhân, ti thể, chất tế bào, lưới nội chất, bộ máy Gôngi, ribôxôm và trung thể.

Xem chi tiết

Chức năng của các bộ phận trong tế bào

Bảng 3.1. Chức năng của các bộ phận trong tế bào

Xem chi tiết

Thành phần hóa học của tế bào

Tế bào là một hỗn hợp phức tạp nhiều chất hữu cơ và chất vô cơ.

Xem chi tiết

Hoạt động sống của tế bào

Sơ đồ mối quan hệ giữa chức năng của tế bào với cơ thể và môi trường.

Xem chi tiết

Quan sát hình 3 - 1, hãy trình bày cấu tạo một tế bào điển hình.

Quan sát hình 3 - 1, hãy trình bày cấu tạo một tế bào điển hình.

Xem lời giải

Hãy giải thích mối quan hệ thống nhất về chức năng giữa màng sinh chất, chất tế bào và nhân tế bào.

Hãy giải thích mối quan hệ thống nhất về chức năng giữa màng sinh chất, chất tế bào và nhân tế bào.

Xem lời giải

Qua hình 3 - 2, em hãy cho biết chức năng của tế bào trong cơ thể.

Qua hình 3 - 2, em hãy cho biết chức năng của tế bào trong cơ thể là gì?

Xem lời giải

Câu 1, câu 2 trang 13 sgk sinh học lớp 8

Hãy sắp xếp các báo quan tương ứng với các chức năng bằng cách ghép chữ a, b, c...) với số (1, 2, 3...) vào ô trống ở bảng 3-2 sao cho phù hợp.

Xem lời giải

Bài 2 trang 13 SGK Sinh học 8

Hãy chứng minh tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể

Xem lời giải