Bài 21: Hoạt động hô hấp

Bình chọn:
4.1 trên 166 phiếu
Trao đổi khí ở phổi và tế bào

Các khí trao đổi ở phổi và tế bào đều theo cơ chế khuếch tán từ nơi có nồng độ cao tới nơi có nồng độ thấp

Xem lời giải

Stem – Chế tạo mô hình cơ quan hô hấp

Stem – Chế tạo mô hình cơ quan hô hấp thú vị, hấp dẫn

Xem chi tiết

Thông khí ở phổi

Thông khí ở phổi (hình 21-1-2) Không khí trong phổi cần thường xuyên thay đổi thì mới có đủ 02 cung cấp liên tục cho máu đưa tới tế bào. Hít vào và thở ra nhịp nhàng giúp cho phổi được thông khí.

Xem chi tiết

Dung tích phổi khi hít vào, thở ra bình thường và gắng sức có thể phụ thuộc và các yếu tố nào.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 69 SGK Sinh học 8.

Xem lời giải

Hãy giải thích sự khác nhau ở mỗi thành phần của khí hít vào và thở ra.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 70 SGK Sinh học 8.

Xem lời giải

Câu 1 trang 70 sinh học lớp 8

Giải bài 1 trang 70 SGK Sinh học 8. Trình bày tóm tắt quá trình hô hấp ở cơ thể người

Xem lời giải

Bài 2 trang 70 SGK Sinh học 8

Giải bài 2 trang 70 SGK Sinh học 8. Hô hấp ở cơ thể người và thỏ có gì giống và khác nhau ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 70 SGK Sinh học 8

Giải bài 3 trang 70 SGK Sinh học 8. Khi lao động nặng hay chơi thể thao, nhu cầu trao đổi khí của cơ thể tăng cao, hoạt động hô hấp của cơ thể có thể biến đổi thế nào để đáp ứng nhu cầu đó?

Xem lời giải

Bài 4 trang 70 SGK Sinh học 8

Giải bài 4 trang 70 SGK Sinh học 8. Thử nhìn đồng hồ và đếm nhịp thở của mình trong 1 phút lúc bình thường (thở nhẹ) và sau khi chạy tại chỗ 1 phút (thở mạnh).

Xem lời giải