Bài 28: Tiêu hóa ở ruột non

Bình chọn:
4.5 trên 195 phiếu
Tiêu hóa ở ruột non

Biến đổi lí học và hóa học ở ruột non

Xem chi tiết

Cấu tạo ruột non

I - Ruột non Trong ống tiêu hóa, tiếp theo môn vị của dạ dày là ruột non. Ruột non cũng có cấu tạo 4 lớp như dạ dày nhưng thành mỏng hơn và lớp cơ chỉ gồm cơ dọc và cơ vòng.

Xem chi tiết

Dự đoán xem ở ruột non có thể diễn ra các hoạt động tiêu hoá nào.

Căn cứ vào các thông tin trên, dự đoán xem ở ruột non có thể diễn ra các hoạt động tiêu hoá nào?

Xem lời giải

Thức ăn xuống tới ruột non còn chịu sự biến đổi lí học nữa không.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 91 SGK Sinh học 8.

Xem lời giải

Câu 1 trang 92 sinh học

Giải bài 1 trang 92 SGK Sinh học 8. Hoạt động tiêu hóa chủ yếu ở ruột non là gì ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 92 SGK Sinh học 8

Giải bài 2 trang 92 SGK Sinh học 8. Những loại chất nào trong thức ăn còn cần được tiêu hóa ở ruột non ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 92 SGK Sinh học 8

Giải bài 3 trang 92 SGK Sinh học 8. Với một khẩu phần bữa ăn đầy đủ các chất và sự tiêu hóa diễn ra có hiệu quả thì thành phần các chất dinh dưỡng sau tiêu hóa ở ruột non là gì ?

Xem lời giải

Bài 4 trang 92 SGK Sinh học 8

Giải bài 4 trang 92 SGK Sinh học 8. Một người bị triệu chứng thiếu axit trong dạ dày thì sự tiêu hóa ở ruột non có thể thế nào ?

Xem lời giải