Bài 4: Mô

Bình chọn:
4.1 trên 209 phiếu
Hãy kể tên những tế bào có hình dạng khác nhau mà em biết. Hãy kể tên những tế bào có hình dạng khác nhau mà em biết.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 14 SGK Sinh học 8.

Xem chi tiết

Quan sát hình 4 -1, em có nhận xét gì về sự sắp xếp các tế bào ở mô biểu bì. Quan sát hình 4 -1, em có nhận xét gì về sự sắp xếp các tế bào ở mô biểu bì.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 14 SGK Sinh học 8.

Xem chi tiết

Máu (gồm huyết tương và các tế bào máu) thuộc loại mô gì. Máu (gồm huyết tương và các tế bào máu) thuộc loại mô gì.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 15 SGK Sinh học 8.

Xem chi tiết

Tế bào cơ trơn có hình dạng và cấu tạo như thế nào. Tế bào cơ trơn có hình dạng và cấu tạo như thế nào.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 15 SGK Sinh học 8.

Xem chi tiết

Câu 1 trang 17 sinh học lớp Câu 1 trang 17 sinh học lớp

Giải bài 1 trang 17 SGK Sinh học 8. Phân biệt mô biểu bì và mô liên kết về vị trí của chúng trong cơ thể và sự sắp xếp tế bào trong hai loại mô đó

Xem chi tiết

Bài 2 trang 17 SGK Sinh học 8 Bài 2 trang 17 SGK Sinh học 8

Giải bài 2 trang 17 SGK Sinh học 8. Cơ vân, cơ trơn, cơ tim có gì khác nhau về đặc điểm cấu tạo sự phân bố trong cơ thể và khả năng co dãn ?

Xem chi tiết

Bài 3 trang 17 SGK Sinh học 8 Bài 3 trang 17 SGK Sinh học 8

Giải bài 3 trang 17 SGK Sinh học 8. Phân biệt 4 loại mô theo mẫu ở bảng sau

Xem chi tiết

Bài 4 trang 17 SGK Sinh học 8 Bài 4 trang 17 SGK Sinh học 8

Giải bài 4 trang 17 SGK Sinh học 8. Em hãy xác định trên chiếc chân giò lợn có những loại mô nào.

Xem chi tiếtHỏi bài