CHƯƠNG IX: THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN

Bình chọn:
4.5 trên 65 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 9 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 9 - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 9 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 9 - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 9 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 9 - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 9 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 9 - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 9 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 9 - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 9 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 9 - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 9 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 9 - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 9 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 9 - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương 9 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương 9 - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương 9 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương 9 - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương 9 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương 9 - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Chương 9 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Chương 9 - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 12 - Chương 9 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 12 - Chương 9 - Sinh học 8

Xem lời giải

Hãy mô tả cấu tạo và nêu rõ chức năng của nơron.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 137 SGK Sinh học 8.

Xem lời giải

Hãy hoàn chỉnh đoạn thông báo sau bằng cách điền các từ và cụm từ .

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 137 SGK Sinh học 8.

Xem lời giải

Câu 1 trang 138 sgk sinh lớp 8

Giải bài 1 trang 138 SGK Sinh học 8. Trình bày cấu tạo và chức năng của nơron.

Xem lời giải

Bài 2 trang 138 SGK Sinh học 8

Giải bài 2 trang 138 SGK Sinh học 8. Trình bày các bộ phận của hệ thần kinh và thành phần cấu tạo của chúng dưới hình thức sơ đồ.

Xem lời giải

Bài 3 trang 138 SGK Sinh học 8

Giải bài 3 trang 138 SGK Sinh học 8. Phân biệt chức năng của hệ thần kinh vận động và hệ thần kinh sinh dưỡng

Xem lời giải

Bài thu hoạch - Thực hành: Tìm hiểu chức năng (liên quan đến cấu tạo) của tủy sống

Thu hoạch...

Xem lời giải

Hãy rút ra kết luận về chức năng của các rễ tuỷ.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 143 SGK Sinh học 8.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài