Bình chọn:
4.5 trên 65 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 9 - Sinh học 8 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 9 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 9 - Sinh học 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 9 - Sinh học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 9 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 9 - Sinh học 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 9 - Sinh học 8 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 9 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 9 - Sinh học 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 9 - Sinh học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 9 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 9 - Sinh học 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 9 - Sinh học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 9 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 9 - Sinh học 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 9 - Sinh học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 9 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 9 - Sinh học 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 9 - Sinh học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 9 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 9 - Sinh học 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 9 - Sinh học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 9 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 9 - Sinh học 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương 9 - Sinh học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương 9 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương 9 - Sinh học 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương 9 - Sinh học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương 9 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương 9 - Sinh học 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương 9 - Sinh học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương 9 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương 9 - Sinh học 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Chương 9 - Sinh học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Chương 9 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Chương 9 - Sinh học 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 12 - Chương 9 - Sinh học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 12 - Chương 9 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 12 - Chương 9 - Sinh học 8

Xem chi tiết
Dựa vào hình 43-1 và kiến thức đã học ở bài 6 chương I hãy mô tả cấu tạo và nêu rõ chức năng của nơron. Dựa vào hình 43-1 và kiến thức đã học ở bài 6 chương I hãy mô tả cấu tạo và nêu rõ chức năng của nơron.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 137 SGK Sinh học 8.

Xem chi tiết
Dựa vào hình 43-2, hãy hoàn chỉnh đoạn thông báo sau bằng cách điền các từ và cụm từ não, tuỷ sống, bó sợi cảm giác và bó sợi vận động vào chỗ thích hợp. Dựa vào hình 43-2, hãy hoàn chỉnh đoạn thông báo sau bằng cách điền các từ và cụm từ não, tuỷ sống, bó sợi cảm giác và bó sợi vận động vào chỗ thích hợp.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 137 SGK Sinh học 8.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 138 SGK Sinh học 8 Bài 1 trang 138 SGK Sinh học 8

Giải bài 1 trang 138 SGK Sinh học 8. Trình bày cấu tạo và chức năng của nơron.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 138 SGK Sinh học 8 Bài 2 trang 138 SGK Sinh học 8

Giải bài 2 trang 138 SGK Sinh học 8. Trình bày các bộ phận của hệ thần kinh và thành phần cấu tạo của chúng dưới hình thức sơ đồ.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 138 SGK Sinh học 8 Bài 3 trang 138 SGK Sinh học 8

Giải bài 3 trang 138 SGK Sinh học 8. Phân biệt chức năng của hệ thần kinh vận động và hệ thần kinh sinh dưỡng

Xem chi tiết
Báo cáo thực hành: Tìm hiểu chức năng (liên quan đến cấu tạo) của tủy sống Báo cáo thực hành: Tìm hiểu chức năng (liên quan đến cấu tạo) của tủy sống

Thu hoạch...

Xem chi tiết
Căn cứ vào kết quả ghi được ở bảng trên, hãy rút ra kết luận về chức năng của các rễ tuỷ, rồi từ đó suy ra chức năng của dây thần kinh tủy. Căn cứ vào kết quả ghi được ở bảng trên, hãy rút ra kết luận về chức năng của các rễ tuỷ, rồi từ đó suy ra chức năng của dây thần kinh tủy.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 143 SGK Sinh học 8.

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất