Bình chọn:
4.4 trên 107 phiếu
Hãy đánh dấu ✓ vào các câu đúng trong những câu dưới đây Hãy đánh dấu ✓ vào các câu đúng trong những câu dưới đây

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 107 SGK Sinh học 8.

Xem chi tiết
Nghiên cứu bảng 34 - 1, em hãy cho biết thực đơn trong bữa ăn nên như thế nào để cung cấp đủ vitamin cho cơ thể? Nghiên cứu bảng 34 - 1, em hãy cho biết thực đơn trong bữa ăn nên như thế nào để cung cấp đủ vitamin cho cơ thể?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 108 SGK Sinh học 8.

Xem chi tiết
Vì sao nói: Nếu thiếu vitamin D trẻ em sẽ mắc bệnh còi xương? Vì sao nhà nước vận động nhân dân sử dụng muối? Vì sao nói: Nếu thiếu vitamin D trẻ em sẽ mắc bệnh còi xương? Vì sao nhà nước vận động nhân dân sử dụng muối?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 110 SGK Sinh học 8.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 110 SGK Sinh học 8 Bài 1 trang 110 SGK Sinh học 8

Giải bài 1 trang 110 SGK Sinh học 8. Vitamin có vai trò gì đối với hoạt động sinh lí cơ thể?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 110 SGK Sinh học 8 Bài 2 trang 110 SGK Sinh học 8

Giải bài 2 trang 110 SGK Sinh học 8. Em hãy kể những điều em biết về các loại vitamin và vai trò của các loại vitamin đó

Xem chi tiết
Bài 3 trang 110 SGK Sinh học 8 Bài 3 trang 110 SGK Sinh học 8

Giải bài 3 trang 110 SGK Sinh học 8. Hãy giải thích vì sao thời kỳ pháp thuộc, đồng bào các dân tộc ở Việt Bắc và Tây Nguyên phải đốt cỏ tranh để lấy tro ăn ?

Xem chi tiết
Bài 4 trang 110 SGK Sinh học 8 Bài 4 trang 110 SGK Sinh học 8

Giải bài 4 trang 110 SGK Sinh học 8. Vì sao cần bổ sung thức ăn giàu chất sắt cho các bà mẹ khi mang thai ?

Xem chi tiết