Bài 24: Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa

Bình chọn:
4.2 trên 156 phiếu
Các cơ quan tiêu hóa

Liệt kê các cơ quan trong hệ tiêu hóa của cơ thể người

Xem chi tiết

Thức ăn và sự tiêu hóa

Thức ăn và sự tiêu hóa Từ xa xưa, con người đã hiểu rằng : Ăn uống cũng cần như thở.

Xem chi tiết

Các chất nào trong thức ăn không bị biến đổi về mặt hoá học qua quá trình tiêu hoá.

Các chất nào trong thức ăn không bị biến đổi về mặt hoá học qua quá trình tiêu hoá? Các chất nào trong thức ăn được biến đổi về mặt hoá học qua quá trình tiêu hoá? Quá trình tiêu hoá gồm những hoạt động nào?

Xem lời giải

Quan sát và liệt kê các cơ quan tiêu hoá ở hình 24-3 vào các cột tương ứng ở bảng 24 .

Quan sát và liệt kê các cơ quan tiêu hoá ở hình 24-3 vào các cột tương ứng ở bảng 24

Xem lời giải

Câu 1 trang 80 sgk sinh lớp 8

Giải bài 1 trang 80 SGK Sinh học 8. Các chất trong thức ăn có thể được phân nhóm như thế nào ? Nêu đặc điểm của mỗi nhóm.

Xem lời giải

Bài 2 trang 80 SGK Sinh học 8

Giải bài 2 trang 80 SGK Sinh học 8. Vai trò của tiêu hóa đối với cơ thể người là gì ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 80 SGK Sinh học 8

Giải bài 3 trang 80 SGK Sinh học 8. Các chất cần cho cơ thể như nước, muối khoáng, các loại vitamin khi vào cơ thể theo đường tiêu hóa thì cần phải qua những hoạt động nào...

Xem lời giải