CHƯƠNG II: VẬN ĐỘNG

Bình chọn:
4.7 trên 131 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 2 - Sinh học 8

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 2 - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 2 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 2 - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 2 - Sinh học 8

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 2 - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 2 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 2 - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 2 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 2 - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 2 - Sinh học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 2 - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 2 - Sinh học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 2 - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 2 - Sinh học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 2 - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương 2 - Sinh học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương 2 - Sinh học 8

Xem lời giải

Bộ xương có chức năng gì.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 25 SGK Sinh học 8.

Xem lời giải

Quan sát hình 7-4, trả lời câu hỏi.

Quan sát hình 7-4, trả lời câu hỏi: - Dựa vào cấu tạo khớp dầu gối hãy mô tả một khớp động. - Khả năng cử động của khớp động và khớp bán động khác nhau như thế nào? Vì sao có sự khác nhau đó? - Nêu đặc điểm của khớp bất động.

Xem lời giải

Câu 1 trang 27 sgk sinh học lớp 8

Giải bài 1 trang 27 SGK Sinh học 8. Bộ xương người gồm mấy phần ? Mỗi phần gồm những xương nào ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 27 SGK Sinh học 8

Giải bài 2 trang 27 SGK Sinh học 8. Sự khác nhau giữa xương tay và xương chân có ý nghĩa gì đối với hoạt động của con người ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 27 SGK Sinh học 8

Giải bài 3 trang 27 SGK Sinh học 8. Nêu rõ vai trò của từng loại khớp.

Xem lời giải

Cấu tạo hình ống, nan xương ở đầu xương xếp vòng cung có ý nghĩa gì đối với chức năng nâng đỡ của xương.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 28 SGK Sinh học 8.

Xem lời giải

Quan sát hình 8 -5 hãy cho biết vai trò của sụn tăng trưởng.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 29 SGK Sinh học 8.

Xem lời giải

Từ các thí nghiêm trên có thể rút ra kết luận gì vể thành phần và tính chất của xương.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 30 SGK Sinh học 8.

Xem lời giải

Câu 1, trang 31 sgk sinh lớp 8

Xác định các chức năng tương ứng với các phần của xương ở bảng sau bằng cách ghép chữ (a; b, c...) với số (1, 2, 3,...) sao cho phù hợp.

Xem lời giải

Bài 2 trang 31 SGK Sinh học 8

Giải bài 2 trang 31 SGK Sinh học 8. Thành phần hoá học của xương có ý nghĩa gì đối với chức năng của xương ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 31 SGK Sinh học 8

Giải bài 3 trang 31 SGK Sinh học 8. Hãy giải thích vì sao xương động vật được hầm (đun sôi lâu) thì bở

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất