Bài 2: Cấu tạo cơ thể người

Bình chọn:
4.1 trên 326 phiếu
Cấu tạo cơ thể người

Các phần cơ thể, Các hệ cơ quan. Hệ vận động có chức năng nâng đỡ, vận động cơ thể ;

Xem chi tiết

Sự phối hợp của các cơ quan

Khi chạy, hệ vận động làm việc với cường độ lớn. Lúc đó, các hệ cơ quan khác cũng tăng cường hoạt động, tim đập nhanh và mạnh hơn.

Xem chi tiết

Quan sát hình 2 - 1 và 2 - 2, kết hợp với tự tìm hiểu bản thân, hãy trả lời các câu hỏi.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 8 SGK Sinh học 8.

Xem lời giải

Hãy ghi tên các cơ quan có trong thành phần của mỗi hệ cơ quan và chức năng chính của mỗi hệ cơ quan vào bảng 2.

Hãy ghi tên các cơ quan có trong thành phần của mỗi hệ cơ quan và chức năng chính của mỗi hệ cơ quan vào bảng 2.

Xem lời giải

Quan sát hình 2-3, hãy cho biết các mũi tên từ hệ thần kinh và hệ nội tiết tới các hệ cơ quan nói lên điều gì.

Quan sát hình 2-3, hãy cho biết các mũi tên từ hệ thần kinh và hệ nội tiết tới các hệ cơ quan nói lên điều gì?

Xem lời giải

Câu 1 trang 10 sgk sinh học lớp 8

Cơ thể người gồm mấy phần? Phần thân có những cơ quan nào?

Xem lời giải

Bài 2 trang 10 SGK Sinh học 8

Bằng một ví dụ, hãy phân tích vai trò của hệ thần kinh trong sự điều hòa hoạt động của các hệ cơ quan trong cơ thể.

Xem lời giải