Bài 9: Cấu tạo và tính chất của cơ

Bình chọn:
4 trên 255 phiếu
Lý thuyết bài cấu tạo và tính chất của cơ

I - Cấu tạo bắp cơ và tế bào cơ Bắp cơ gồm nhiều bó cơ, mỗi bó gồm rất nhiều sợi cơ (tế bào cơ), bọc trong màng liên kết.

Xem chi tiết

Ngồi trên ghế để thõng chân xuống, lấy búa y tế (búa cao su) gõ nhẹ vào gân xương bánh chè thấy có hiện tượng gì xảy ra.

Ngồi trên ghế để thõng chân xuống, lấy búa y tế (búa cao su) gõ nhẹ vào gân xương bánh chè thấy có hiện tượng gì xảy ra? Hình 9-3 mô tả cơ chế của phản xạ đầu gối, dựa vào đó, em hãy giải thích cơ chế phản xạ của sự co cơ Gập cẳng tay vào sát với cánh tay, em thấy bắp cơ ở trước cánh tay thay đổi như thế nào? Vì sao có sự thay đổi đó?

Xem lời giải

Quan sát hình 9 -4, em hãy cho biết sự co cơ có tác dụng gì.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 33 SGK Sinh học 8.

Xem lời giải

Câu 1 trang 33 sgk sinh học lớp 8

Giải bài 1 trang 33 SGK Sinh học 8. Đặc điểm cấu tạo nào của tế bào cơ phù hợp với chức năng co cơ ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 33 SGK Sinh học 8

Giải bài 2 trang 33 SGK Sinh học 8. Khi các em đi hoặc đứng, hãy để ý tìm hiểu xem có lúc nào cả cơ gấp và cơ duỗi cẳng chân cùng co. Giải thích hiện tượng đó

Xem lời giải

Bài 3 trang 33 SGK Sinh học 8

Giải bài 3 trang 33 SGK Sinh học 8. Có Khi nào cả cơ gấp và cơ duỗi một bộ phận cơ thể cùng co tối đa hoặc cùng duỗi tối đa ? Vì sao ?

Xem lời giải