Bài 63: Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai

Bình chọn:
4.4 trên 101 phiếu
Lý thuyết bài cơ sở khoa học của các biện

I. Ý nghĩa của việc tránh thai. II. Những nguy cơ khi có thai ở tuổi vị thành niên

Xem chi tiết

Điều gì sẽ xảy ra nếu có thai ở tuổi còn đang đi học - Trang 197

Hãy phân tích ý nghĩa cuộc vận động sinh đẻ có kế hoạch trong kế hoạch hoá gia đình. Thực hiện cuộc vận động đó bằng cách nào? Cuộc vận động đó có ý nghĩa gì? Điều gì sẽ xảy ra nếu có thai ở tuổi còn đang đi học?

Xem lời giải

Cần phải làm gì để tránh mang thai ngoài ý muốn - Trang 197

Cần phải làm gì để tránh mang thai ngoài ý muốn hoặc nạo phá thai tuổi vị thành niên?

Xem lời giải

Hãy thử nêu lên những nguyên tắc cần thực hiện để có thể tránh thai - Trang 198

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 198 SGK Sinh học 8.

Xem lời giải

Câu 1 trang 198 sgk sinh lớp 8

Giải bài 1 trang 198 SGK Sinh học 8. Nêu rõ những ảnh hưởng của có thai sớm, ngoài ý muốn ở tuổi vị thành niên. Phải làm gì để điều đó không xảy ra ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 198 SGK Sinh học 8

Giải bài 2 trang 198 SGK Sinh học 8. Những hậu quả có thể xảy ra khi phải xử lí đối với việc mang thai ngoài ý muốn ở tuổi vị thành niên là gì ? Làm thế nào để tránh được ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 198 SGK Sinh học 8

Giải bài 3 trang 198 SGK Sinh học 8. Hãy liệt kê các phương tiện sử dụng để tránh thai theo bảng 63.

Xem lời giải