Bài 62: Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thai

Bình chọn:
4.2 trên 80 phiếu
Sự phát triển của thai

Phôi khi mới làm tổ trong thành tử cung chỉ là một khối tế bào chưa phân hóa, dần dần được phân hóa và phát triển thành thai

Xem chi tiết

Hiện tượng kinh nguyệt

Cùng với sự phát triển của trứng, hoocmôn từ buồng trứng tiết ra có tác dụng làm cho lớp niêm mạc tử cung dày, xốp, chứa nhiều mạch máu để đón trứng đã được thụ tinh xuống làm tổ.

Xem chi tiết

Thụ tinh và thụ thai

I - Thụ tinh và thụ thai ; II - Sự phát triển của thai; III - Hiện tượng kinh nguyệt.

Xem chi tiết

Hãy nêu rõ những điều kiện cần cho thụ tinh và thụ thai - Trang 193

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 193 SGK Sinh học 8.

Xem lời giải

Sức khỏe của mẹ ảnh hưởng như thế nào đối với sự phát triển của thai - Trang 194

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 194 SGK Sinh học 8.

Xem lời giải

Hiện tượng kinh nguyệt là gì - Trang 194

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 194 SGK Sinh học 8.

Xem lời giải

Câu 1 trang 195 sgk sinh lớp 8

Giải bài 1 trang 195 SGK Sinh học 8. Chọn những từ hoặc cụm từ được liệt kê dưới đây: có thai, sinh con, nhau, thụ tinh, sự rụng trứng, trứng, mang thai, tử cung, làm tổ điền vào chỗ trống...

Xem lời giải