CHƯƠNG X: NỘI TIẾT

Bình chọn:
4.7 trên 63 phiếu
Tuyến giáp

Tuyến giáp là tuyến nội tiết lớn nhất, nặng chừng 20 - 25 g.

Xem chi tiết

Hoocmôn

Mỗi hoocmôn chỉ ảnh hưởng đến một hoặc một số cơ quan xác định (gọi là cơ quan đích), mặc dù các hoocmôn này theo máu đi khắp cơ thể (tính đặc hiệu của hoocmôn).

Xem chi tiết

Tuyến trên thận

Chức năng của các hoocmôn tuyến trên thận: Hoocmôn vỏ tuyến : Vỏ tuyến chia làm 3 lớp tiết các nhóm hoocmôn khác nhau :

Xem chi tiết

Lý thuyết bài sự điều hòa và phối hợp hoạt

I. Điều hòa hoạt động của các tuyến nội tiết

Xem chi tiết

Lý thuyết bài tuyến sinh dục

Tuyến sinh dục bao gồm tinh hoàn (ở nam) và buồng trứng (ở nữ). Tinh hoàn và buồng trứng, ngoài sản sinh ra các tế bào sinh dục.

Xem chi tiết

Tuyến yên

I - Tuyến yên Tuyến yên là một tuyến nhỏ bằng hạt đậu trắng nằm ở nền sọ, có liên quan với vùng dưới đồi (thuộc não trung gian).

Xem chi tiết

Đặc điểm hệ nội tiết, Phân biệt tuyến nội tiết với tuyến ngoại tiết

I - Đặc điểm hệ nội tiết Ngoài hệ thần kinh, hệ nội tiết cũng góp phần quan trọng trong việc điều hòa các quá trình sinh lí của cơ thể.

Xem chi tiết

Tuyến tụy

I. Tuyến tụy (hình 57-1)

Xem chi tiết

Hãy kể tên các tuyến mà em đã biết và cho biết chúng thuộc loại tuyến nào.

- Tìm hiểu đường đi của các sản phẩm tiết trên hình 55-1, 55-2 và nêu rõ sự khác biệt giữa tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết. - Hãy kể tên các tuyến mà em đã biết và cho biết chúng thuộc loại tuyến nào?

Xem lời giải

Câu 1 trang 175 sgk sinh lớp 8

Giải bài 1 trang 175 SGK Sinh học 8. Lập bảng so sánh cấu tạo và chức năng của tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết. Chúng giống và khác nhau ở những điểm nào?

Xem lời giải

Bài 2 trang 175 SGK Sinh học 8

Giải bài 2 trang 175 SGK Sinh học 8. Nêu tính chất và vai trò của các hoocmôn, từ đó xác định rõ tầm quan trọng của các tuyến nội tiết đối với đời sống.

Xem lời giải

Hãy nêu ý nghĩa của cuộc vận động "Toàn dân dùng muối iốt”.

Hãy nêu ý nghĩa của cuộc vận động "Toàn dân dùng muối iốt”

Xem lời giải

Câu 1 trang 178 sgk sinh lớp 8

Giải bài 1 trang 178 SGK Sinh học 8. Lập bảng tổng kết vai trò của các tuyến nội tiết đã học theo mẫu sau

Xem lời giải

Bài 2 trang 178 SGK Sinh học 8

Giải bài 2 trang 178 SGK Sinh học 8. Phân biệt bệnh Bazơđô với bệnh bướu cổ do thiếu iốt.

Xem lời giải

Hãy nêu chức năng của tuyến tụy mà em biết.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 179 SGK Sinh học 8.

Xem lời giải

Hãy trình bày tóm tắt quá trình điểu hoà đường huyết giữ được mức ổn định.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 179 SGK Sinh học 8.

Xem lời giải

Hãy trình bày khái quát cấu tạo của tuyến trên thận.

Dựa vào hình 57-2, hãy trình bày khái quát cấu tạo của tuyến trên thận.

Xem lời giải

Câu 1 trang 181 sgk sinh lớp 8

Giải bài 1 trang 181 SGK Sinh học 8. Trình bày chức năng của các hoocmôn tuyến tụy.

Xem lời giải

Bài 2 trang 181 SGK Sinh học 8

Giải bài 2 trang 181 SGK Sinh học 8. Trình bày vai trò của tuyến trên thận.

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 181 SGK Sinh học 8

Giải bài 3 trang 181 SGK Sinh học 8. Thử trình bày bằng sơ đồ quá trình điều hòa đường trong máu, đảm bảo giữ glucozo ở mức ổn định nhờ các hoocmon tuyến tụy

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác