Bài 1: Bài mở đầu - Sinh học 8

Bình chọn:
4.3 trên 234 phiếu
Bài mở đầu

Lý thuyết Bài mở đầu Sinh học 8 đầy đủ, chi tiết

Xem chi tiết

Phương pháp học tập môn Cơ thể người và

Để đạt được mục đích, nhiệm vụ môn học, chúng ta cần thực hiện phương pháp học tập khoa học.

Xem chi tiết

Nhiệm vụ của môn cơ thể người và vệ sinh

Môn học: Cơ thể người và vệ sinh tiếp nối chương trình Sinh học lớp 7 nhằm hoàn thiện những hiểu biết về thế giới động vật.

Xem chi tiết

Vị trí của con người trong tự nhiên

Cấu tạo chung của cơ thể người rất giống cấu tạo chung của cơ thể động vật có xương sống.

Xem chi tiết

Lớp động vật nào trong ngành Động vật có xương sống có vị trí tiến hóa cao nhất?

Trong chương trình Sinh học lớp 7, các em đã học các ngành động vật nào? Lớp động vật nào trong ngành Động vật có xương sống có vị trí tiến hóa cao nhất?

Xem lời giải

Đánh dấu ✓ vào ô trống tại câu đó.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 5 SGK Sinh học 8.

Xem lời giải

Hãy cho biết kiến thức về cơ thể người và vệ sinh có quan hệ mật thiết với những ngành nghề nào.

Hãy cho biết kiến thức về cơ thể người và vệ sinh có quan hệ mật thiết với những ngành nghề nào.

Xem lời giải

Câu 1, trang 7 sgk sinh học lớp 8

Trình bày những đặc điểm giống nhau và khác nhau giữa người và động vật thuộc lớp Thú.

Xem lời giải

Bài 2 trang 7 SGK Sinh học 8

Hãy cho biết những lợi ích của việc học tập môn học " Cơ thể người và vệ sinh"

Xem lời giải

Các chương, bài khác