Bài 39: Bài tiết nước tiểu

Bình chọn:
4.2 trên 165 phiếu
Bài tiết nước tiểu

Lý thuyết Bài tiết nước tiểu sinh 8 đầy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

Tạo thành nước tiểu

I - Tạo thành nước tiểu Sự tạo thành nước tiểu diễn ra ở các đơn vị chức năng của thận.

Xem chi tiết

Thải nước tiểu

Mỗi ngày, các cầu thận một người trưởng thành phải lọc khoảng 1440 lít máu và tạo ra khoảng 170 lít nước tiểu đầu

Xem chi tiết

Sự tạo thành nước tiểu gồm những quá trình nào.

- Sự tạo thành nước tiểu gồm những quá trình nào? Chúng diễn ra ở đâu? - Thành phần nước tiểu đầu khác với máu ở chỗ nào? - Nước tiểu chính thức khác với nước tiểu đầu ở chỗ nào?

Xem lời giải

Sự khác nhau giữa sự tạo nước tiểu và sự thải nước tiều.

Sự tạo thành nước tiểu ở các đơn vị chức nãng của thận diễn ra liên tục, nhưng sự thải nước tiểu ra khỏi cơ thể chi xảy ra vào những lúc nhất định. Có sự khác nhau đó là do đâu?

Xem lời giải

Câu 1 trang 127 sgk sinh lớp 8

Giải bài 1 trang 127 SGK Sinh học 8. Trình bày quá trình tạo thành nước tiểu ở các đơn vị chức năng của thận.

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 127 SGK Sinh học 8

Giải bài 2 trang 127 SGK Sinh học 8. Thực chất của quá trình tạo thành nước tiểu là gì?

Xem lời giải

Bài 3 trang 127 SGK Sinh học 8

Giải bài 3 trang 127 SGK Sinh học 8. Sự bài tiết nước tiểu diễn ra như thế nào ?

Xem lời giải