CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ CƠ THỂ NGƯỜI

Bình chọn:
4.8 trên 125 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 1 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 1 - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 1 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 1 - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 1 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 1 - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 1 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 1 - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 1 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 1 - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 1 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 1 - Sinh học 8

Xem lời giải

Phương tiện dạy học

Dụng cụ được chuẩn bị theo từng nhóm (4 đến 6 học sinh) gồm : 1 kính hiển vi có độ phóng đại 100 đến 200 (10 X 10, 10 X 20).

Xem lời giải

Mục tiêu bài thực hành quan sát tế bào và mô

Mục tiêu bài thực hành quan sát tế bào và mô: Chuẩn bị được tiêu bản tạm thời tế bào mô cơ vân.

Xem lời giải

Thực hành: quan sát tế bào và mô :nội dung và cách tiến hành bài thực hành

1. Làm tiêu bản và quan sát tế bào mô cơ vân Rạch da đùi ếch lấy một bắp cơ đùi hoặc miếng thịt lợn còn tươi đặt trên lam, dùng kim nhọn rạch bao cơ theo chiều dọc bắp cơ

Xem lời giải

Thu hoạch bài thực hành quan sát tế bào và mô

Nội dung thu hoạch: Tóm tắt phương pháp làm tiêu bản mô cơ vân.

Xem lời giải

Quan sát hình 2 - 1 và 2 - 2, kết hợp với tự tìm hiểu bản thân, hãy trả lời các câu hỏi.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 8 SGK Sinh học 8.

Xem lời giải

Hãy ghi tên các cơ quan có trong thành phần của mỗi hệ cơ quan và chức năng chính của mỗi hệ cơ quan vào bảng 2.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 9 SGK Sinh học 8.

Xem lời giải

Quan sát hình 2-3, hãy cho biết các mũi tên từ hệ thần kinh và hệ nội tiết tới các hệ cơ quan nói lên điều gì.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 9 SGK Sinh học 8.

Xem lời giải

Câu 1 trang 10 sgk sinh học lớp 8

Giải bài 1 trang 10 SGK Sinh học 8. Cơ thể người gồm mấy phần? Phần thân có những cơ quan nào?

Xem lời giải

Bài 2 trang 10 SGK Sinh học 8

Giải bài 2 trang 10 SGK Sinh học 8. Bằng một ví dụ, hãy phân tích vai trò của hệ thần kinh trong sự điều hòa hoạt động của các hệ cơ quan trong cơ thể.

Xem lời giải

Quan sát hình 3 - 1, hãy trình bày cấu tạo một tế bào điển hình.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 11 SGK Sinh học 8.

Xem lời giải

Hãy giải thích mối quan hệ thống nhất về chức năng giữa màng sinh chất, chất tế bào và nhân tế bào.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 11 SGK Sinh học 8.

Xem lời giải

Qua hình 3 - 2, em hãy cho biết chức năng của tế bào trong cơ thể.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 12 SGK Sinh học 8.

Xem lời giải

Câu 1, câu 2 trang 13 sgk sinh học lớp 8

Giải bài 1 trang 13 SGK Sinh học 8. Hãy sắp xếp các báo quan tương ứng với các chức năng bằng cách ghép chữ a, b, c...) với số (1, 2, 3...) vào ô trống ở bảng 3-2 sao cho phù hợp.

Xem lời giải

Bài 2 trang 13 SGK Sinh học 8

Giải bài 2 trang 13 SGK Sinh học 8. Hãy chứng minh tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài