CHƯƠNG VI: TRAO ĐỔI CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

Bình chọn:
4.8 trên 80 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Học kì 1 - Sinh học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Học kì 1 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Học kì 1 - Sinh học 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Học kì 1 - Sinh học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Học kì 1 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Học kì 1 - Sinh học 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 8 - Học kì 1 - Sinh học 8 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 8 - Học kì 1 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 8 - Học kì 1 - Sinh học 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 9 - Học kì 1 - Sinh học 8 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 9 - Học kì 1 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 9 - Học kì 1 - Sinh học 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 10 - Học kì 1 - Sinh học 8 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 10 - Học kì 1 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 10 - Học kì 1 - Sinh học 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 12 - Học kì 1 - Sinh học 8 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 12 - Học kì 1 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 12 - Học kì 1 - Sinh học 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 13 - Học kì 1 - Sinh học 8 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 13 - Học kì 1 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 13 - Học kì 1 - Sinh học 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 14 - Học kì 1 - Sinh học 8 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 14 - Học kì 1 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 14 - Học kì 1 - Sinh học 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 15 - Học kì 1 - Sinh học 8 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 15 - Học kì 1 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 15 - Học kì 1 - Sinh học 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 16 - Học kì 1 - Sinh học 8 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 16 - Học kì 1 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 16 - Học kì 1 - Sinh học 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 17 - Học kì 1 - Sinh học 8 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 17 - Học kì 1 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 17 - Học kì 1 - Sinh học 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 18 - Học kì 1 - Sinh học 8 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 18 - Học kì 1 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 18 - Học kì 1 - Sinh học 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 19 - Học kì 1 - Sinh học 8 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 19 - Học kì 1 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 19 - Học kì 1 - Sinh học 8

Xem chi tiết
Quan sát hình 31 - 1, cùng với những hiểu biết của bản thân hãy trả lời Quan sát hình 31 - 1, cùng với những hiểu biết của bản thân hãy trả lời

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 100 SGK Sinh học 8.

Xem chi tiết
Máu và nước mô cung cấp những gì cho tế bào? Hoạt động sống của tế bào đã tạo ra những sản phẩm gì? Máu và nước mô cung cấp những gì cho tế bào? Hoạt động sống của tế bào đã tạo ra những sản phẩm gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 100 SGK Sinh học 8.

Xem chi tiết
Qua sơ đồ hình 31 - 2, em hãy phân tích mối quan hệ giữa trao đổi chất của cơ thể với môi trường ngoài và trao đổi chất của tế bào với môi trường trong. Qua sơ đồ hình 31 - 2, em hãy phân tích mối quan hệ giữa trao đổi chất của cơ thể với môi trường ngoài và trao đổi chất của tế bào với môi trường trong.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 101 SGK Sinh học 8.

Xem chi tiết
Câu 1 trang 101 sinh lớp 8 Câu 1 trang 101 sinh lớp 8

Giải bài 1 trang 101 SGK Sinh học 8. Trình bày vai trò của hệ tiêu hóa, hệ hô hấp và hệ bài tiết trong sự trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường.

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 trang 101 SGK Sinh học 8 Câu hỏi 2 trang 101 SGK Sinh học 8

Giải bài 2 trang 101 SGK Sinh học 8. Hệ tuần hoàn có vai trò gì trong sự trao đổi chất ở tế bào?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 101 SGK Sinh học 8 Bài 3 trang 101 SGK Sinh học 8

Giải bài 3 trang 101 SGK Sinh học 8. Phân biệt sự trao đổi chất ở cấp độ cơ thể và trao đổi chất ở cấp độ tế bào. Nêu mối quan hệ về sự trao đổi chất ờ hai cấp độ này.

Xem chi tiết
hãy cho biết sự chuyển hoá vật chất và năng lượng ở tế bào gồm những quá trình nào. hãy cho biết sự chuyển hoá vật chất và năng lượng ở tế bào gồm những quá trình nào.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 102 SGK Sinh học 8.

Xem chi tiết
Xem thêm


Gửi bài