Bài 2 trang 141 SGK Vật lí 10


Khi một vật từ độ cao z, với cùng vận tốc đầu...

Đề bài

Khi một vật từ độ cao z, với cùng vận tốc đầu, bay xuống đất theo những con đường khác nhau thì 

A. Độ lớn vận tốc chạm đất bằng nhau.

B. Thời gian rơi bằng nhau.

C. Công của trọng lực bằng nhau.

D. Gia tốc rơi bằng nhau.

Hãy chọn câu sai.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

B - sai, thời gian sẽ phụ thuộc vào hình dạng quỹ đạo đi.

A, C – đúng vì: Công A chỉ phụ thuộc hiệu độ cao không phụ thuộc dạng đường đi nên theo định lý biến thiên động năng ta có:

\(\dfrac{1}{2}mv_2^2 - \dfrac{1}{2}mv_1^2 = {A_{\overrightarrow P }} = mg.\Delta z\)

 ( \(\Delta z\) là hiệu độ cao giữa hai điểm)

vận tốc đầu \({v_1}\) không đổi, độ cao của vật \(h = \Delta z\) không thay đổi nên theo các con đường khác nhau thì độ lớn \({v_2}\)  vẫn bằng nhau và công của trọng lực bằng nhau.

D – đúng

=> Đáp án cần chọn B.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 39 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí