Bài 15 trang 210 SGK Vật lí 10


Giải bài 15 trang 210 SGK Vật lí 10. Tính nhiệt lượng cần cung cấp cho miếng khối lượng

Đề bài

Tính nhiệt lượng cần cung cấp cho miếng nhôm khối lượng 100g ở nhiệt độ 20oC để nó hóa lỏng ở 658oC.  Nhôm có nhiệt dung riêng là 896 J/(kg.K), nhiệt nóng chảy riêng là 3,9.105 J/kg.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Nhiệt lượng Q cần cung cấp cho chất rắn trong quá trình nóng chảy gọi là nhiệt nóng chảy: Q = λm

trong đó: m là khối lượng của chất rắn, λ là nhiệt nóng chảy riêng của chất rắn và đo bằng J/kg.

- Nhiệt lượng mà một lượng chất rắn hoặc lỏng thu vào hay toả ra khi thay đổi nhiệt độ được tính bằng công thức: Q = mc.∆t

trong đó: m là khối lượng (kg); c là nhiệt dung riêng của chất (J/kg.K); ∆t là độ biến thiên nhiệt độ (0C hoặc 0K)


Lời giải chi tiết

Ta có: c = 896 J/(kg.K); λ = 3,9.105 J/kg; m = 100 g.

- Vì nhôm nóng chảy ở nhiệt độ 658oC nên nhiệt lượng cần cung cấp cho miếng nhôm để tăng nhiệt độ từ 20oC lên 658oC là: 

\({Q_1} = mc\Delta t = {100.10^{ - 3}}.896\left( {658-20} \right)\)\( = 57164,8{\rm{ }}\left( J \right)\)

- Nhiệt lượng cần cung cấp cho miếng nhôm ở 658ohóa lỏng hoàn toàn ở nhiệt độ 658oC là: 

\({Q_2} = \lambda m = {3,9.10^5}{.100.10^{ - 3}} = 39000\left( J \right)\)

- Nhiệt lượng cần cung cấp cho miếng nhôm 100 g ở 20oC để nó hóa lỏng ở 658oC là :

\(Q = {Q_1} + {Q_2}\; = 57164,8 + 39000 = 96164,8{\rm{ }}J\)\( \approx 96,165{\rm{ }}kJ\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 14 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Vật lý lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài