Bài 12 trang 15 Vở bài tập toán 9 tập 2


Giải Bài 12 trang 15 VBT toán 9 tập 2. Giải hệ phương trình trong mỗi trường hợp sau...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Giải hệ phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}x + 3y = 1\\\left( {{a^2} + 1} \right)x + 6y = 2a\end{array} \right.\) trong mỗi trường hợp sau:

LG a

\(a = -1\)       

Phương pháp giải:

Thay \(a\) trong mỗi trường hợp

Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế 

Lời giải chi tiết:

Với \(a =  - 1,\) ta có hệ phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}x + 3y = 1\\2x + 6y =  - 2\end{array} \right.\) hay \(\left\{ \begin{array}{l}x + 3y = 1\\x + 3y =  - 1\end{array} \right.\)

Từ đó, ta thấy ngay hệ phương trình vô nghiệm

LG b

\(a = 0\)        

Phương pháp giải:

Thay \(a\) trong mỗi trường hợp

Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế 

Lời giải chi tiết:

Với \(a = 0,\) ta có hệ phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}x + 3y = 1\\x + 6y = 0\end{array} \right.\)

Từ phương trình thứ nhất ta có \(x = 1 - 3y\)

Thế \(x\) trong phương trình thứ hai bởi \(x = 1 - 3y\), ta được

\(1 - 3y + 6y = 0 \Leftrightarrow 3y =  - 1 \Leftrightarrow y =  - \dfrac{1}{3}\)

Từ đó \(x = 1 - 3.\left( { - \dfrac{1}{3}} \right) = 2\).

Vậy với \(a = 0,\) hệ phương trình có nghiệm duy nhất \(\left( {x;y} \right) = \left( {2; - \dfrac{1}{3}} \right)\).

LG c

\(a = 1 \)

Phương pháp giải:

Thay \(a\) trong mỗi trường hợp

Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế 

Lời giải chi tiết:

Với \(a = 1\) ta có hệ phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}x + 3y = 1\\2x + 6y = 2\end{array} \right.\)  hay \(\left\{ \begin{array}{l}x + 3y = 1\\x + 3y = 1\end{array} \right.\)

Từ đó dễ thấy hệ phương trình có vô số nghiệm. Hơn nữa, tập nghiệm của nó chính là nghiệm của phương trình \(x + 3y = 1.\)

Do \(x + 3y = 1 \Leftrightarrow x = 1 - 3y\) nên tập nghiệm của phương trình \(x + 3y = 1\) là \(S = \left\{ {\left( {1 - 3y;y} \right)|y \in \mathbb{R}} \right\}\)

Vậy với \(a = 1,\) hệ phương trình đã cho có vô số nghiệm \(\left( {x;y} \right)\) thỏa mãn \(\left\{ \begin{array}{l}x = 1 - 3y\\y \in \mathbb{R}\end{array} \right.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 - Xem ngay

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài