Từ vựng Unit 5 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1


- Từ vựng về các môn thể thao, năng khiếu, kỹ năng.

really (adv) thật sự [ˈriːəli]

Ex: Is it really true? Có đúng thật không?

dance (v) nhảy, múa, khiêu vũ [da:ns]

Ex: She can dance. Cô ấy có thể múa.

badminton (n) cầu lông [’baedmimten]

Ex: I can dance. Tôi có thể khiêu vũ.

can có thể [kaen]

Ex: I can speak English. Tôi có thể nói tiếng Anh.

cook (V) nấu ăn [kʊk]

Ex: I can cook. Tôi có thể nấu ăn.

play (V) chơi [plei]

piano (n) đàn dương cầm, đàn piano [piˈænoʊ]

Ex: I play the piano. Tôi chơi đàn dương cầm.

skate (V) trượt băng, pa tanh [skeit]

Ex: I can skate. Tôi có thể trượt pa tanh.

skip (V) nhảy (dây) [skip]

Ex: She can skip. Cô ấy có thể nhảy dây.

swim (V) bơi [swim]

Ex: I can swim. Tôi có thể bơi.

swing (V) đu, đánh du [swiŋ]

Ex: I can’t swing. Tôi không có thể đánh đu.

volleyball (n) bóng chuyền [ˈvoːliˌbɑːl]

Ex: We play volleyball. Chúng tôi chơi bóng chuyền.

table tennis (n) bóng bàn ['teibl 'tenis]

Ex: He plays table tennis. Anh ấy chơi bóng bàn.

sing (V) hát [siŋ]

Ex: I can sing. Tôi có thể hát.

ride (V) cưỡi, lái, đi (xe) [raid]

Ex: I ride a bike. Tôi đi xe đạp.

draw (V) vẽ [dro:]

Ex: I draw a picture. Tôi vẽ tranh.

fly (v) boy [flai]

Ex: The bird can fly. Chim có thể bay.

walk (v) đi, đi bộ [wo:k]

Ex: I walk in the rain. Tôi đi trong mưa.

run (V) chạy [rʌn]

Ex: The rabbit run fast. Thỏ chạy nhanh.

music (n) âm nhạc [mju:zik]

Ex: I listen to music. Tôi nghe nhạc.

chess (n) cờ [t∫es]

Ex: Can you play chess? Bạn có thể chơi cờ không?

fish (n) cá [fi∫]

Ex: That is fish. Đó là con cá.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.3 trên 33 phiếu

Các bài liên quan: - Unit 5: Can you swim?

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài