Lesson 1 Unit 18 trang 52 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

Bình chọn:
3.9 trên 163 phiếu

- hỏi đáp về số điện thoại. What's Ann's phone number? Số điện thoại của Ann là số mấy ?

1. Look, listen and repeat.

Click tại đây để nghe:

Nhìn, nghe và đọc lại.

a) Wow! You have a mobile phone. Bạn có một điện thoại di động.
Yes, I do, Đúng rồi.
b) It's very nice! Nó rất đẹp!
Yes, it is. Đúng rồi.
c) It's a birthday present from my father.
Đó là quà sinh nhật từ ba mình.
That's great! Thật tuyệt!
d) What's your phone number?
Sô' điện thoại của bạn là số may?
It's 0912 158 657.
Nó là oh nine one two, one five eight, six five seven.

2. Point and say.

Chỉ và nói.

Làm việc theo cặp. Hỏi bạn em về số điện thoại của bạn ấy.
a) What's Lily's phone number?
Sô' điện thoại của Lily là số mấy?
It's 098 207 4511.
Nó là oh nine eight two oh seven, four five double one.
b) What's John's phone number?
Sô' điện thoại của John là số mấy?
It's 0915 099 995.
Nó là oh nine one five, oh double nine, double nine five.
c) What's Sally's phone number?
Sô' điện thoại của Sally là số mấy?
It's 0985 343 399.
Nó là oh nine eight five, three four three, three double nine.
d) What's Sam's phone number?
Sô' điện thoại của Som là số mây?
It's 0912 144 655.
Nó là oh nine one two, one double four, six double five.

3. Listen anh tick.

Click tại đây để nghe:

Nghe và đánh dấu chọn.

1. b 2. c 3. a
Bài nghe:
1. Mai: What's your phone number, Tom?
Tom: It's oh nine nine nine, two nine one, tow nine six.
Mai: Can you say it again?
Tom: Oh nine nine nine, two nine one, tow nine six.
Mai: Thank you.
2. Nam: What's your phone number, Mai?
Mai: Oh nine nine eight, oh nine three, five nine six.
Nam: Oh nine nine eight, oh nine three, er...?
Mai: Five nine six.
Nam: Thanks, Mai.
3. Mary: Do you have Mr Loc's phone number, Quan?
Quan: Just a minute... It's oh nine nine oh, two eight three, eight
five five.
Mary: Oh nine nine oh, two eight three, eight five five, right?
Quan: That's right.
Mary: Thank you very much.

4. Look and write.

Nhìn và viết.

2. What's Ann's phone number?

Số điện thoại của Ann là số mấy ?

It's oh nine eight five, oh nine seven, oh double nine.

Nó là 0985 097 099.

3. What's Ben's phone number?

Số điện thoại của Ben là số mấy?

It's oh nine one two, two eight three, eight oh four.

Nó là 0912 283 804.

5. Let's sing.

Click tại đây để nghe:

Chúng ta cùng hát.

What’s your phone number?
Số điện thoại của bạn là số mấy?
What's your phone number? What's your phone number?
It's oh nine nine two, three four five, eight nine six.
What's your phone number? What's your phone number?
It's oh nine nine two, three four five, eight nine six.
Hey ho, hey ho, it's my phone number.
Số điện thoại của bạn là số mấy? Số điện thoại của bạn là số mấy?
Nó là 0992 345 896
Số điện thoại của bạn là số mấy? Số điện thoại của bạn là số mấy?
Nó là 0992 345 890.
Ồ hô, ô hô, nó là số điện thoại của mình.

Đã có lời giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 4 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan: - Unit 18: What's your phone number?

Lesson 2 Unit 18 trang 54 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2 Lesson 2 Unit 18 trang 54 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

- Mời bạn đi chơi qua điện thoại. Would you like to go for a walk? Bạn có muốn đi dạo không?

Xem chi tiết
Lesson 3 Unit 18 trang 56 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2 Lesson 3 Unit 18 trang 56 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

- Mời bạn đến chơi, kể về kế hoạch đi chơi cuối tuần. I’d like to invite you to my party. Mình muốn mời bạn đến bữa tiệc của mình

Xem chi tiết
Ngữ pháp Unit 18 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2 Ngữ pháp Unit 18 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

1. Hỏi đáp số điện thoại của ai đó 2. Xin phép nói điện thoại với ai đó 3. Mời /rủ một ai đó đi đâu

Xem chi tiết
Từ vựng Unit 18 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2 Từ vựng Unit 18 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

- Các hoạt động đi chơi, dã ngoại, ngoài trời. scenery (n) cảnh đẹp, phong cảnh ['si:nəri] Ex: He enjoys the scenry. Cậu ấy thưởng thức cảnh đẹp.

Xem chi tiết
Lesson 1 Unit 7 trang 46 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1 Lesson 1 Unit 7 trang 46 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

Cách dùng: like + V-ing để diễn đạt sở thích.

Xem chi tiết
Lesson 1 Unit 6 trang 40 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1 Lesson 1 Unit 6 trang 40 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

What about you? (Còn bạn thì sao?) được dùng khi một người nào đó không muốn lặp lại câu hỏi trước đó. T

Xem chi tiết
Lesson 1 Unit 8 trang 52 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1 Lesson 1 Unit 8 trang 52 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

- Học cách nói về lịch học, hay thời khóa biểu.

Xem chi tiết
Lesson 2 Unit 7 trang 48 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1 Lesson 2 Unit 7 trang 48 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

- Hỏi và trả lời về sở thích. a) What's your hobby? sở thích của bạn là gì?

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu