Lesson 3 Unit 20 trang 68 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2


- Hỏi về kỳ nghỉ hè của bạn bè. Lên kế hoạch cho kỳ nghỉ. Where are you going for a holiday? To Ha Long Bay.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and repeat. 

(Nghe và đọc lại.)

de'licious   Seafood is de'licious. (Hải sản thì ngon.)
e'normous The hotel by the sea is e'normous. (Khách sạn gần biển thì to lớn.)
No’vember He is going to visit Sa Pa in No'vember. (Cậu ấy sẽ thăm Sa Pa vào tháng 11.)
De'cember Linda is going to London this De'cember. (Linda sẽ đi Luân Đôn vào tháng 12 này.)

Bài 2

2. Listen and circle. Then write and say aloud. 

(Nghe và khoanh tròn. Sau đó viết và đọc lớn.)

1. Seafood is ___________.
a. delicious
b. expensive
2. We stay in an ___________ hotel.
a. expensive
b. enormous
3.  We are going to Ho Chi Minh City this ___________.
a. November
b. December
4.  Is your holiday in ___________?
a. September
b. December

5. Write about the plan for your summer holidays. (Viết về kế hoạch cho kỳ nghỉ hè.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Seafood is expensive. (Hải sản đắt tiền.)
2. We stay in an enormous hotel. (Chúng tôi ở trong một khách sạn to lớn.)
3. We are going to Ho Chi Minh City this November. (Chúng tôi sẽ đến Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 11 này.)
4. Is your holiday in September? (Kỳ nghỉ của bạn trong tháng Chín phải không?)

Lời giải chi tiết:

1. b      2. b        3. a          4. a

Bài 3

3. Let’s chant. 

(Cùng hát ca.)

Where are you going? 

Where are you going for a holiday? 

To Ha Long Bay

When are you going? 

In November 

Where are you going to stay? 

In a hotel 

What are you going to enjoy? 

Delicious seafood 

What are you going to do then? 

Swim in the sea. 

Phương pháp giải:

Tạm dịch: 

Bạn sẽ đi đâu vậy? 

Bạn sẽ đi đâu vào kì nghỉ? 

Đến vịnh Hạ Long 

Khi nào bạn sẽ đi 

Vào tháng 11

bạn sẽ ở đâu? 

Ở khách sạn 

bạn sẽ thưởng thức cái gì? 

Hải sản ngon 

Bạn sẽ làm gì sau đó?

Đi bơi ở biển

Bài 4

4. Read and complete. 

(Đọc và hoàn thiện.)

My parents and I are going to have a holiday in Ha Long Bay next Saturday. We are going to stay in a nice hotel by the sea. In the morning, we are going to swim in the sea. In the afternoon, we are going to have a boat cruise around the bay. We are going to have delicious seafood in Tuan Chau in the evening. We are going to have a lot of fun there!
1. They are going to have a holiday in _________.
2. They are going to stay in ________.
3. In the morning, they are going to __________.
4. They are going to have ___________ around the bay.
5. They are going to eat __________.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Ba mẹ tôi và tôi sẽ có một kì nghỉ ở vịnh Hạ Long vào thứ Bảy tới. Chúng tôi sẽ ở tại một khách sạn đẹp ở gần biển. Vào buổi sáng, chúng tôi sẽ bơi ở biển. Vào buổi chiều, chúng tôi sẽ đi du thuyền vòng quanh vịnh. Chúng tôi sẽ ăn hải sản ngon ở Tuần Châu vào buổi tối. Chúng tôi sẽ có rất nhiều trò vui ở đây!

Lời giải chi tiết:

1. They are going to have a holiday in Ha Long Bay.

(Họ sẽ có một kì nghỉ ở vịnh hạ Long.)

2. They are going to stay in a nice hotel by the sea.

(Họ sẽ ở trong một khách sạn đẹp cạnh biển.) 

3. In the morning, they are going to swim in the sea.

(Vào buổi sáng, họ sẽ bơi ở biển.) 

4. They are going to have a boat cruise around the bay.

(Họ sẽ dạo chơi quanh vịnh bằng thuyền.) 

5. They are going to eat seafood.

(Họ sẽ đi ăn hải sản.) 

Bài 5

5. Write about the plan for you summer holidays. 

(Viêt về kế hoạch nghỉ hè của bạn.) 

● Where are you going?

I'm going to ______________________. 

● When are you going?

● Who are you going with?

● Where are you going to stay? 

● What are you going to do?

Lời giải chi tiết:

My family and I are going to Nha Trang next month. We are going to stay a hotel in Tran Phu street by the sea. In the morning, we are going to swim in the sea. In the afternoon, we are going to go on a boat cruise around the Hon Tre island. In the evening, we are going to eat seafood in a restaurant.

Tạm dịch:
Gia đình tôi sẽ đi Nha Trang vào tháng tới. Chúng tôi sẽ ở khách sạn trên đường Trần Phú gần biển. Vào buổi sáng, chúng tôi sẽ đi bơi ở biển. Vào buổi chiều, chúng tôi sẽ đi du thuyền vòng quanh đảo Hòn Tre. Vào buổi tối, chúng tôi ăn hải sản ở nhà hàng.

Bài 6

6. Project. 

(Dự án.)

Làm việc theo cặp. Hỏi bạn của em về dự định của họ cho kì nghỉ hè. Sau đó nói cho cả lớp biết về chúng.


Bình chọn:
4.4 trên 159 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.