Ngữ pháp Unit 10 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1


Thì quá khứ đơn. Các cấu trúc hỏi về những hoạt động đã làm trong quá khứ.

1. Hỏi xem ai đó đã ở đâu

Để hỏi sem ai đó đã ở đâu, chúng ta sử dụng cấu trúc ở thì quá khứ đơn:

Where + was/were + S + thời gian trong quá khứ?

Để trả lời, chúng ta sử dụng cấu trúc:

S + to be + on/in/at + địa điểm.

Chú ý: động từ to be ở thì quá khứ đơn có 2 dạng:

Was: đi kèm các chủ ngữ: I, she, he, it, danh từ số ít, 1 tên riêng duy nhất

Were: đi kèm các chủ ngữ: we, you, they, danh từ số nhiều, 2 tên riêng trở lên

Ví dụ:

1. Where were you yesterday? (Hôm qua cậu đã ở đâu vậy?)

    I was at home. (Mình đã ở nhà.)

2. Where was he last weekend? (Cô ấy đã ở đâu cuối tuần trước vậy?)

    She was at the zoo. (Cô ấy đã ở vườn thú.)

2. Hỏi xem ai đó đã làm gì

Để hỏi xem ai đó đã làm gì, chúng ta sử dụng cấu trúc ở thì quá khứ đơn:

What + did + S + do + thời gian trong quá khứ?

Trả lời:

S + V quá khứ.

Chú ý: Trợ động từ ở thì quá khứ đơn chỉ có 1 dạng duy nhất, dùng cho tất cả mọi ngôi, đó là did.

Ví dụ:

1. What did you do yesterday? (Hôm qua cậu đã làm gì vậy?)

    I played football with my friends. (Mình đã chơi bóng đá cùng các bạn của mình.)

2. What did he do yesterday? (Hôm qua anh ấy đã làm gì vậy?)

     He went to the library. (Anh ấy đã đến thư viện.)


Bình chọn:
4.3 trên 47 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.