Ngữ pháp Unit 19 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

Bình chọn:
4.3 trên 28 phiếu

1. Hỏi đáp ai đó muốn xem động vật nào 2. Hỏi và đáp về ai đó thích loài vật nào 3. Hỏi và đáp lý do về sở thích một loài vật nào đó

1. Hỏi đáp ai đó muốn xem động vật nào
Chủ ngữ trong câu là you/they thì ta mượn trợ động từ “do” để chia. Hỏi:
What animal do you want to see?
Bạn muốn xem động vật nào?
I want to see + động vật (ở dạng số nhiều).
Tôi muốn xem...
Còn chủ ngữ trong câu là he/she thì ta mượn trợ động từ “does” để chia. Hỏi:
What animal does she want to see?
Cô ấy muốn xem động vật nào?
She wants to see + động vật (ở dạng số nhiều).
Cô ấy muốn xem...

Ex: What animal do you want to see?

Bạn muốn xem động vật nào?

I want to see tigers.

Tôi muốn xem những con hổ.

What animal does he want to see?

Cậu ấy muốn xem động vật nào?

He wants to see elephants.

Cậu ấy muốn xem những con voi.

2. Hỏi và đáp về ai đó thích loài vật nào
Chủ ngữ trong câu là you/they thì ta mượn trợ động từ “do” để chia. Hỏi:
What animal do you like?
Bạn thích động vật nào?
Đáp:
a) Thích động vật nào đó:
I like+ động vật (dạng số nhiều). Tôi thích…
I don’t like + động vật (dạng số nhiều). Tôi không thích…
câu là he/she thì ta mượn trợ động từ “does” để chia. Hỏi:

What animal does she like?

Thích động vật nào đó:
She likes + động vật (ở dạng số nhiều).
Cô ấy thích...
b) Còn không thích động vật nào đó:
She doesn’t like + động vật (ở dạng số nhiều).
Cô ấy không thích…

Hỏi ai đó thích con vật nào đó không (câu hỏi có/không), nếu chủ ngữ trong câu là you/they thì ta mượn trợ động từ “do” để chuyển ra đầu câu, cuối câu thêm dấu chấm hỏi (?).

Hỏi:

Do you like + động vật (ở dạng số nhiều)?

Bạn thích… không?

Đáp: a)  Thích động vật nào đó:

Yes, I do. Vâng, tôi thích.

b)  Còn không thích động vật nào đó:

No, I don’t. Không, tôi không thích.

3. Hỏi và đáp lý do về sở thích một loài vật nào đó
Chủ ngữ trong câu là you/they thì ta mượn trợ động từ “do” để chia. Hỏi:
Why do you like + động vật (ở dạng số nhiều)?
Tại sao bạn thích...?

Còn chủ ngữ trong câu là he/she thì ta mượn trợ động từ “does” để chia. Hỏi:

Why does he/she like + động vật (ở dạng số nhiều)?

Đáp: Because + they/ she/ he+ are/ is+ ...

Ex: (1) Why do you like monkeys?

Tại sao bạn thích khỉ?

Because they're funny.

Bởi vì chúng vui nhộn.

Because they can swing.

Bởi vì chúng có thể nhún nhảy.

(2) Why does Khang like bears?

Tại sao Khang thích gấu?

Because they're beautiful.

Bởi vì chúng đẹp.

Because they can climb.

Bởi vì chúng có thể leo trèo.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 4 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Lesson 1 Unit 19 trang 58 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2 Lesson 1 Unit 19 trang 58 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

- Diễn tả ý muốn xem con vật nào đó trong sở thú. The weather's wonderful. Let's go to the zoo. Thời tiết thật đẹp. Chúng ta hãy tới sở thú nhé.

Xem chi tiết
Lesson 2 Unit 19 trang 60 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2 Lesson 2 Unit 19 trang 60 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

Lý do muốn đi xem động vật và tại sao lại thích chúng.

Xem chi tiết
Lesson 3 Unit 19 trang 62 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2 Lesson 3 Unit 19 trang 62 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

- Kể về việc đi đến sở thú, nói về những con vật. Hôm nay thời tiết đẹp. Mai và Nam thăm vườn thú Thủ Lệ. Có nhiều động vật và vài con trong số chúng rất đẹp.

Xem chi tiết
Từ vựng Unit 19 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2 Từ vựng Unit 19 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

- Các từ chỉ tên loài vật và tính từ chỉ tính cách, đặc điểm. beautiful (adj) đẹp, dễ thương. Ex: A little girl is beautiful. Cô gái nhỏ dễ thương.

Xem chi tiết
Lesson 1 Unit 9 trang 58 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1 Lesson 1 Unit 9 trang 58 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

Cấu trúc be + Verb-ing được sử dụng để diễn tả một hành động xảy ra tại thời điểm nói. Ví dụ: She is reading a book. (Cô ấy đang đọc sách.)

Xem chi tiết
Lesson 2 Unit 9 trang 60 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1 Lesson 2 Unit 9 trang 60 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

a) What are the pupils doing in the classroom? Những bạn học sinh đang làm gì trong lớp học?

Xem chi tiết
Lesson 2 Unit 10 trang 66 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1 Lesson 2 Unit 10 trang 66 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

- Hỏi những việc người khác đã làm trong quá khứ.

Xem chi tiết
Lesson 3 Unit 9 trang 62 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1 Lesson 3 Unit 9 trang 62 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

- Mô tả các hoạt động diễn ra trong giờ học. Hôm nay là thứ Sáu. Chúng ta có giờ nghỉ. Chúng ta tập thể dục trong sân trường. Phong đang nhảy.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng