Lesson 2 Unit 6 trang 44 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

Bình chọn:
4 trên 60 phiếu

- Học cách hỏi về trường, lớp, địa điểm của trường.

1. Look, listen anh repeat.

Click tại đây để nghe:

Nhìn, nghe và đọc lại.

a) Hello, Phong. Where are you going?
Xin chào, Phong. Bạn đang đi đâu đấy?
I'm going to school, Judy. Tôi đang đi học, Judy.
b) Where's your school? Trường của bạn ở đâu?
It's in Nguyen Du Street. Nó ở trên đường Nguyễn Du.
c) What class are you in? Bạn học lớp mấy?
I'm in class 4A. Mình học lớp 4A.

2. Point and say.

Click tại đây để nghe:

Chỉ và nói.

a) What class is he/she in? Cậu ấy/cô ấy học lớp mấy? He/She is in class 4A. Cậu ấy/ Cô ấy học lớp 4A.
b) What class is he/she in? Cậu ấy/cô ấy học lớp mấy? He/She is in class 5B. Cậu ấy/ Cô ấy học lớp 5B.
c) What class is he/she in? Cậu ấy/cô ấy học lớp mây? He/She is in class 3C. Cậu ấy/ Cô ấy học lớp 3C.
d) What class is he/she in? Cậu ấy/cô ấy học lớp mấy? He/She is in class 2D. Cậu ấy/ Cô ấy học lớp 2D.

3. Let's talk.

  • What's the name of your school? Tên của trường bạn là gì?
  • Where is it? Nó ở đâu?
  • What class are you in? Bạn học lớp mấy?

4. Listen and number.

Click tại đây để nghe:

Nghe và điền số.

a.3   b.1   c.4   d.3

Bài nghe:
1. A: Where's your school, Linda?
B: It's in South street, London.
A: What's the name of your school?
B: It's Sunflower Primary School.
2. Linda: What class are you in?
Nam: I'm in class 4C.
Linda: Sorry. 4D or 4C?
Nam: Class 4C.
Linda: Oh, I see.
3. A: What's the name of your school?
B: It's Nguyen Hue Primary School.
A: Where is it?
B: It's in Nguyen Hue street, Hoan Kiem District, Ha Noi.
4. John: Where's your school, Phong?
Phong: It's in Nguyen Du street.
John: What class are you in?
Phong: I'm in class 4A.

5. Look and write.

Nhìn và viết.

1.   A: Where's his school? Trường của cậu ấy ở đâu?

B: It's in Chu Van An street. Nó nằm trên đường Chu Văn An.

2.   A: Where's her school? Trường của cô ấy ở đâu?

B: It's in South Street London. Nó nằm trên đường South, Luân Đôn.

3.   A: What class is she in? Cô ấy học lớp mấy?

B: She's in class 4B. Cô ấy học lớp 4B.

4.    A: What class is he in? Cậu ấy học lớp mấy?

B: He's in class 4C. Cậu ấy học lớp 4C.

6. Let's play.

Chúng ta cùng chơi.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 4 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan: - Unit 6: Where's your school?

Lesson 3 Unit 6 trang 44 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1 Lesson 3 Unit 6 trang 44 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

- Học cách phát âm các phụ âm kép "sch", "sk", "str". Cách giới thiệu tên và trường lớp của mình.

Xem chi tiết
Lesson 1 Unit 6 trang 40 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1 Lesson 1 Unit 6 trang 40 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

What about you? (Còn bạn thì sao?) được dùng khi một người nào đó không muốn lặp lại câu hỏi trước đó. T

Xem chi tiết
Ngữ pháp Unit 6 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1 Ngữ pháp Unit 6 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

- Mẫu câu dùng để hỏi trường của ai đó - Mẫu câu dùng để hỏi tên trường - Mẫu câu hỏi ai đó học lớp mấy

Xem chi tiết
Từ vựng Unit 6 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1 Từ vựng Unit 6 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

- các từ vựng về sự vật, địa điểm.

Xem chi tiết
Lesson 1 Unit 9 trang 58 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1 Lesson 1 Unit 9 trang 58 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

Cấu trúc be + Verb-ing được sử dụng để diễn tả một hành động xảy ra tại thời điểm nói. Ví dụ: She is reading a book. (Cô ấy đang đọc sách.)

Xem chi tiết
Lesson 2 Unit 9 trang 60 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1 Lesson 2 Unit 9 trang 60 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

a) What are the pupils doing in the classroom? Những bạn học sinh đang làm gì trong lớp học?

Xem chi tiết
Lesson 2 Unit 10 trang 66 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1 Lesson 2 Unit 10 trang 66 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

- Hỏi những việc người khác đã làm trong quá khứ.

Xem chi tiết
Lesson 3 Unit 9 trang 62 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1 Lesson 3 Unit 9 trang 62 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

- Mô tả các hoạt động diễn ra trong giờ học. Hôm nay là thứ Sáu. Chúng ta có giờ nghỉ. Chúng ta tập thể dục trong sân trường. Phong đang nhảy.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng