Lesson 1 Unit 9 trang 58 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

Bình chọn:
4.3 trên 92 phiếu

Cấu trúc be + Verb-ing được sử dụng để diễn tả một hành động xảy ra tại thời điểm nói. Ví dụ: She is reading a book. (Cô ấy đang đọc sách.)

1. Look, listen and repeat.

Click tại đây để nghe:

Nhìn, nghe và đọc lại.

Cấu trúc be + Verb-ing được sử dụng để diễn tả một hành động xảy ra tại thời điểm nói.

Ví dụ: She is reading a book. (Cô ấy đang đọc sách.)
a) Hi, Mai. Where's Tom? Xin chào, Mai. Tom ở đâu?
He's in the classroom. Cậu ấy ở trong lớp học.
b) What's he doing? Cậu ấy đang làm gì?
He's reading. Cậu ấy đang đọc.
c) What are you reading? Bạn đang đọc gì vậy?
I'm reading a book. Mình đang đọc sách.
d) Let's play football, Tom. Chúng ta cùng chơi bóng đá đi Tom.

Great idea! Ý kiến tuyệt đấy!

2. Point and say.

Chỉ và nói.

Làm việc theo cặp. Hỏi người bạn cùng làm việc theo cặp xem người bạn nào đó của em đang làm gì trong lớp.

a)  What's she doing? Cô ấy đang làm gì?

She's watching a video. Cô ấy đang xem phim video.

b)  What's he doing? Cậu ấy đang làm gì?

He's listening to music. Cậu ấy đang nghe nhạc.

c)  What's she doing? Cô ấy đang làm gì?

She's writing a dictation. Cô ấy đang viết bài chính tả.

d)   What's he doing? Cậu ấy đang làm gì?

He's reading a text. Cậu ấy đang đọc bài học.

3. Listen anh tick.

Click tại đây để nghe:

Nghe và đánh dấu chọn.

1. b    2. c    3. a
Bài nghe:
1. Tom: Where's Linda?
Mai: She's in the library.
Tom: What's she doing?
Mai: She's reading a book.
2. Tom: Where's Nam?
Mai: He's in the classroom.
Tom: What's he doing?
Mai: He's writing a dictation.
3. Tom: Where's Peter?
Mai: He's in the computer room.
Tom: What's he doing?
Mai: He's listening to music.

4. Look and write.

Nhìn và viết.

1. What's Nam doing? Nam đang làm gì?
Nam is reading a text. Nam đang đọc bài học.
2. What's Linda doing? Linda đang làm gì?
Linda is writing a dictation. Linda đang viết bài chính tả.
3. What's Phong doing? Phong đang làm gì?
Phong is listening to music. Phong đang nghe nhạc.
4. What's Mai doing? Mai đang làm gì?
Mai is watching a video. Mai đang xem video.

5. Let's sing.

Chúng ta cùng hát.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 4 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan: - Unit 9: What are they doing?

Lesson 2 Unit 9 trang 60 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1 Lesson 2 Unit 9 trang 60 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

a) What are the pupils doing in the classroom? Những bạn học sinh đang làm gì trong lớp học?

Xem chi tiết
Lesson 3 Unit 9 trang 62 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1 Lesson 3 Unit 9 trang 62 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

- Mô tả các hoạt động diễn ra trong giờ học. Hôm nay là thứ Sáu. Chúng ta có giờ nghỉ. Chúng ta tập thể dục trong sân trường. Phong đang nhảy.

Xem chi tiết
Ngữ pháp Unit 9 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1 Ngữ pháp Unit 9 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

- Hỏi người khác đang làm gì vào thời điểm nói. - Thì hiện tại tiếp diễn.

Xem chi tiết
Từ vựng Unit 9 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1 Từ vựng Unit 9 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

- Từ vựng về các màu và tên các trò chơi, hoạt động thú vị.

Xem chi tiết
Lesson 1 Unit 9 trang 58 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1 Lesson 1 Unit 9 trang 58 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

Cấu trúc be + Verb-ing được sử dụng để diễn tả một hành động xảy ra tại thời điểm nói. Ví dụ: She is reading a book. (Cô ấy đang đọc sách.)

Xem chi tiết
Lesson 2 Unit 9 trang 60 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1 Lesson 2 Unit 9 trang 60 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

a) What are the pupils doing in the classroom? Những bạn học sinh đang làm gì trong lớp học?

Xem chi tiết
Lesson 2 Unit 10 trang 66 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1 Lesson 2 Unit 10 trang 66 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

- Hỏi những việc người khác đã làm trong quá khứ.

Xem chi tiết
Lesson 3 Unit 9 trang 62 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1 Lesson 3 Unit 9 trang 62 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

- Mô tả các hoạt động diễn ra trong giờ học. Hôm nay là thứ Sáu. Chúng ta có giờ nghỉ. Chúng ta tập thể dục trong sân trường. Phong đang nhảy.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng