Lesson 2 Unit 7 trang 48 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1


- Hỏi và trả lời về sở thích. a) What's your hobby? sở thích của bạn là gì?

1. Look, listen anh repeat.

Click tại đây để nghe:

Nhìn, nghe và đọc lại.

a) What's your hobby, Linda? Sở thích của bạn là gì vậy Linda?
I like playing the piano. Tôi thích chơi đàn piano.
b) Playing the guitar is my hobby. Chơi đàn ghi-ta là sở thích của mình.
c) I like singing. Tôi thích hát.
Well, we all like music. Let's go to Super Music Club.
Tuyệt. Tất cả chúng ta đều thích âm nhạc. Chúng ta cùng nhau đến Câu lạc bộ Âm nhạc Tuyệt vời.

2. Point and say.

Click tại đây để nghe:

Chỉ và nói.

a) What's your hobby? Sở thích của bạn là gì?
I like riding a bike. Tôi thích cưỡi xe đạp.
b) What's your hobby? Sở thích của bạn là gì?
I like playing badminton. Tôi thích chơi cầu lông.
c) What's your hobby? Sở thích của bạn là gì?
I like flying a kite. Tôi thích thả diều.
d) What's your hobby? Sở thích của bạn là gì?
I like taking photos. Tôi thích chụp ảnh.
e) What's your hobby? Sở thích của bạn là gì?
I like watching TV. Tôi thích xem ti vi.

3. Let's talk.

Chúng ta cùng nói.

• What do you like doing? Bạn thích làm gì?
• What's your hobby? Sở thích của bạn là gì?

4. Listen and number.

Click tại đây để nghe:

Nghe và điền số.

a 2                   b 4                   c 1                   d 3

Bài nghe:

1. Peter: I have a new ball. Let's play football.

Nam: No, I don't like playing football.

Peter: What do you like doing?

Nam: I like playing badminton.

Peter: OK, let's play!

2. Linda: Oh, your kite's nice.

Quan: Flying a kite is my hobby. What's your hobby?

Linda: Flying a kite, too.

Quan: OK. Let's make a kite.

Linda: That's a good idea!

3. Peter: I don't like riding a bike.

Akiko: What's your hobby?

Peter: Taking photographs.

Akiko: Oh, that's interesting.

4. Mai: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do...

Tony: Oh, you sing very well!

Mai: Yes, I like singing.

Tony: I like singing, too.

5. Look and write.

Nhìn và viết.

1. Peter: What's your hobby? Sở thích của bạn là gì?
Linda: I like riding a bike. Tôi thích cưỡi xe đạp.
2. Peter: What's your hobby? Sở thích của bạn là gì?
Tom: I like flying a kite. Tôi thích thả diều.
3. Phong: What's your hobby? Sở thích của bạn là gì?
Linda: I like taking photos. Tôi thích chụp ảnh.
4. Phong: What's your hobby? Sở thích của bạn là gì?
Mai: I like playing badminton. Tôi thích chơi cầu lông.

6. Let's play.

Chúng ta cùng chơi.

What’s your hobby? (Sở thích của bạn là gì?)

Thực hành với bạn. Từng người một hỏi và trả lời về sở thích.

Loigiaihay.com


Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.6 trên 87 phiếu

Các bài liên quan: - Unit 7: What do you like doing?

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài