SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới Unit 9: What are they doing?

Lesson 3 Unit 9 trang 62 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1


- Mô tả các hoạt động diễn ra trong giờ học. Hôm nay là thứ Sáu. Chúng ta có giờ nghỉ. Chúng ta tập thể dục trong sân trường. Phong đang nhảy.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and repeat.

(Nghe và đọc lại.)

sk            mask

He's making a mask. 

(Cậu ấy đang làm mặt nạ.)

xt             text

She's reading a text. 

(Cô ấy đang đọc bài học.)

Bài 2

2. Listen and circle. Then write and say aloud.

(Nghe và khoanh tròn. Sau đó viết và đọc lớn.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. She's looking at the mask.

2. The desk is long.

3. She's drawing a desk.

4. They're painting a mask.

Lời giải chi tiết:

1. a    2. a    3. a    4. b

Bài 3

3. Let’s chant.

(Chúng ta cùng hát ca.)

 

What’s he doing?

(Cậu ấy đang làm gì?)

What's he doing?

(Cậu ấy đang làm gì?)

He's reading a text.

(Cậu ấy đang đọc bài.)

What's she doing?

(Cô ấy đang làm gì?)

She's painting a mask.

(Cô ấy đang sơn mặt nạ.)

What are they doing?

(Họ đang làm gì?)

They're drawing a desk.

(Họ đang vẽ cái bàn.)

Bài 4

4. Read and tick.

(Đọc và chọn.)

 

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Hôm nay là thứ Sáu. Chúng ta có giờ nghỉ. Chúng ta tập thể dục trong sân trường. Phong đang nhảy. Linda mà Mai đang chơi cầu lông. Nam và Tom đang nhảy dây. Quân và Peter đang chơi bóng rổ. Chúng ta có nhiều niềm vui ở đấy.

1. Chúng ta đang tập thể dục ở phòng tập thể dục của trường. 

2. Phong đang nhảy dây. 

3. Linda và Peter đang chơi cầu lông. 

4. Nam và Tom đang nhảy dấy. 

5. Quân và Peter đang chơi tennis. 

Lời giải chi tiết:

1. F           2. F         3. F          4. T            5. F

Bài 5

5. Write about your picture.

(Viết về bức tranh của em.)

It is Monday today. We are having an Art lesson.

(Hôm nay là thứ Hai. Chúng ta có giờ học Mĩ thuật.)

Lời giải chi tiết:

The teacher is drawing a mask on the blackboard.

(Giáo viên đang vẽ mặt nạ trên bảng.)

The girls are painting a mask and making a puppet.

(Những bạn gái đang sơn mặt nạ và đang làm con rối.)

The boys drawing a pictures and making a kite.

(Những bạn trai đang vẽ tranh và đang làm con diều.)

Bài 6

6. Project.

(Dự án.)

Lấy một tấm hình của gia đình em. Sau đó nói cho cả lớp biết những thành viên của gia đình em đang làm trong gì hình.

 

Loigiaihay.com

Bình chọn:
4.5 trên 191 phiếu

Các bài liên quan:

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.