Short story Cat and Mouse 4 trang 72 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới


Dựa vào câu chuyện để hoàn thành các bài tập.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

4

4. Unscramble these words from the story. (Sắp xếp lại những từ câu chuyện.) 

Lời giải chi tiết:

1. friendly    2. elephant    3. animals
4. really       5. goodbye    6. Lions

Tạm dịch:

1. thân thiện      2. voi           3. động vật
4. thực sự          5. tạm biệt   6. sư tử

Loigiaihay.com

1

1. Read and listen to the story. Then correct the words in red. (Đọc và nghe câu chuyện. Sau đó sửa lại cho đúng những chữ màu đỏ.)

Click tại đây để nghe:

Lời giải chi tiết:

tigers —> lions

quiet —> friendly

Where —> How

a doll --> a T-shirt

sixty thousand --> seventy thousand

2

2. Work in pairs. Put the words in the correct order. Then practise the conversation. (Làm việc theo cặp. Đặt các từ theo đúng thứ tự. Sau đó thực hành hội thoại.)

Lời giải chi tiết:

A: What animal do you want to see? 
B: I want to see tigers. 
A: Why do you want to see them? 
B: Because they're scary. 
A: They aren't scary. They're friendly.

Tạm dịch:

A: Bạn muốn xem động vật nào?

B: Tôi muốn xem những con hổ.

A: Tại sao bạn muốn xem chúng?

B: Bởi vì chúng đáng sợ.

A: Chúng không đáng sợ. Chúng thân thiện.

3

3. Correct the wrong sentences. ( Two are correct.) (Sửa lại những câu sai ( hai câu đúng))

Lời giải chi tiết:

1. Correct (Đúng)

2. scary -> friendly. Mary likes elephants because they're friendly.

3. can't -> can. The elephant in the zoo can speak.

4. Correct (Đúng)

5. don't say -> say

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.3 trên 219 phiếu

Các bài liên quan: - Review 4 Tiếng Anh 4 Mới

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay
Gửi bài