Lesson 3 Unit 19 trang 62 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2


- Kể về việc đi đến sở thú, nói về những con vật. Hôm nay thời tiết đẹp. Mai và Nam thăm vườn thú Thủ Lệ. Có nhiều động vật và vài con trong số chúng rất đẹp.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and repeat.

(Nghe và đọc lại.)

'crocodile             I want to see 'crocodiles. (Tôi muốn xem những con cá sấu.)

'elephant             'Elephants are enormous. (Những con voi thì to lớn.)

'wonderful           The weather's ‘wonderful. (Thời tiết đẹp.)

'beautiful             Some zoo animals are 'beautiful. (Một vài động vật ở sở thú thì đẹp.)

Bài 2

2. Listen and circle. Then say the sentences aloud.

(Nghe và khoanh tròn. Sau đó viết và đọc lớn.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. I want to go to the zoo because I want to see elephants.

(Tôi muốn đến sở thú vì tôi muốn xem voi.)

2. My brother does not like crocodiles because they are scary.

(Anh trai tôi không thích cá sấu vì chúng rất đáng sợ.)

3. The monkeys are beautiful.

(Những con khỉ thật đẹp.)

4. Some zoo animals are wonderful.

(Một số động vật trong vườn thú thật tuyệt vời.)

Lời giải chi tiết:

1. b      2. b      3. a      4. b 

Bài 3

3. Let’s chant.

(Chúng ta cùng hát theo nhịp.)

I want to go to the zoo

(Tôi muốn đi sở thú)

I want to go to the zoo.

(Tôi muốn đi sở thú.)

Why?

(Tại sao?)

Because I want to see the animals.

(Bởi vì tôi muốn xem động vật.)

I like kangaroos.

(Tôi thích những con chuột túi.)

Why?

(Tại sao?)

Because they're beautiful.

(Bởi vì chúng đẹp.)

I like elephants.

(Tôi thích những con voi.)

Why?

(Tại sao?)

Because they're wonderful.

(Bởi vì chúng đẹp.)

Bài 4

4. Read and complete.

(Đọc và hoàn thành.)

Lời giải chi tiết:

(1) animals

(2) beautiful/friendly /scary

(3) big/dangerous

(4) monkeys

(5) funny

Nam and Mai are at the zoo. There are many (1) animals there. Some animals are (2) beautiful/ friendly/ scary. Mai does not like the elephants because they are (3) big/dangerous. Nam likes the (4) monkeys because they are (5) funny.

Tạm dịch:

Hôm nay thời tiết đẹp. Mai và Nam thăm vườn thú Thủ Lệ. Có nhiều động vật và vài con trong số chúng rất đẹp. Một số thì thân thiện nhưng một số thì đáng sợ. Mai không thích những con voi bởi vì chúng to lớn và có thể nguy hiểm. Nam thích những con khỉ bởi vì chúng vui nhộn.

Bài 5

5. Write about you.

(Viết về em.)

Lời giải chi tiết:

I want to go to the zoo because I want to see animals and taking scenery photos. At the zoo, there are a lot of animals and some of them are very beautiful. I like monkeys because they can climb the tree very well and cycle. I don't like tigers because they are scary.

Tạm dịch:

Tôi muốn đi sở thú bởi vì tôi muốn xem động vật và chụp cánh đẹp. Tại sở thú, có nhiều động vật và một vài con trong số chúng rất đẹp. Tôi thích những con khỉ bởi vì chúng có thể trèo cây rất giỏi và đi xe đạp. Tôi không thích những con hổ bởi vì chúng đáng sợ.

Bài 6

6. Project.

(Dự án.)

Vẽ và tô màu động vật trong vườn thú em yêu thích nhất. Sau đó đưa chúng cho cả lớp xem và nói tại sao bạn thích chúng.


Bình chọn:
4.5 trên 264 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.