Lesson 1 Unit 8 trang 52 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1


- Học cách nói về lịch học, hay thời khóa biểu.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

 


Bài 1

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và đọc lại.)

a) What day is it today, Tom?

(Hôm nay là thứ mấy vậy Tom?)

It's Monday.

(Nó là thứ Hai.)

b) Do you have Maths today?

(Hôm nay bạn có môn Toán không?)

Yes, I do.

(Vâng, tôi có.)

c) What subjects do you have today?

(Hôm nay bạn có môn học gì?)

I have Vietnamese, Maths and English.

(Tôi có môn Tiếng Việt, Toán và Tiếng Anh.)

d) Oh, we're late for school!

(Ồ, chúng ta trễ học rồi!)

Let's run!

(Chúng ta cùng chạy đi!)

Bài 2

2. Point and say.

(Chỉ và nói.)

Làm việc theo cặp. Hỏi bạn em hôm nay có môn học gì.

Lời giải chi tiết:

a) What subjects do you have today?  - I have Maths.

(Hôm nay bạn có môn học gì? - Tôi có môn Toán.)

b) What subjects do you have today?  - I have Science.

(Hôm nay bạn có môn học gì? - Tôi có môn Khoa học.)

c) What subjects do you have today? - I have IT.

(Hôm nay bạn có môn học gì? - Tôi có môn Tin học.)

d) What subjects do you have today? - I have Vietnamese.

(Hôm nay bạn có môn học gì? - Tôi có môn Tiếng Việt.)

e) What subjects do you have today? - I have Art.

(Hôm nay bạn có môn học gì? - Tôi có môn Mĩ thuật.)

f) What subjects do you have today? - I have Music.

(Hôm nay bạn có môn học gì? - Tôi có môn Âm nhạc.)

Bài 3

3. Listen anh tick.

(Nghe và đánh dấu chọn.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Mai: What day is it today, Nam?

   Nam: It's Tuesday.

   Mai: What subjects do you have today?

  Nam: I have Vietnamese, Art and Maths.

2. Linda: Do you have Maths today, Phong?

    Phong: Yes, I do.

   Linda: What about Science?

   Phong: I don't have Science. But I have Music and English.

3. Linda: What day is it today?

   Mai: It's Thursday.

   Linda: What subjects do you have today, Mai?

   Mai: I have English, Vietnamese and IT.

Lời giải chi tiết:

1. b               2. a                3. c

Bài 4

4. Look and write.

(Nhìn và viết.)

Lời giải chi tiết:

1. Today is Monday.

(Hôm nay là thứ Hai.)

He has Vietnamese, Science and English.

(Cậu ấy có môn Tiếng Việt, Khoa học và Tiếng Anh.)

2. Today is Wednesday.

(Hôm nay là thứ Hai.)

She has Maths, IT and Music.

(Cô ấy có môn Toán, Tin học và Âm nhạc.)

3. Today is Friday.

(Hôm nay là thứ Sáu.)

They has Maths, Science and Art.

(Họ có môn Toán, Khoa học và Mĩ thuật.)

Bài 5

5. Let's sing.

(Chúng ta cùng hát.)

What day is it today?

(Hôm nay là thứ mấy?)

 

It's Monday. It's Monday.

(Hôm nay là thứ Hai. Hôm nay là thứ Hai.)

What subjects do you have?

(Bạn có môn học gì?)

I have Maths and Art and English.

(Tôi có môn Toán, Mĩ thuật và Tiếng Anh.)

But we're late, we're late!

(Nhưng chúng ta trễ, chúng ta trễ!)

We're late for school. Let's run!

(Chúng ta trễ học. Nào cùng chạy thôi!)

We're late. We're late.

(Chúng ta trễ. Chúng ta trễ!)

We're late for school. Let's run!

(Chúng ta trễ học. Nào cùng chạy thôi!)

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 232 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.