Ngữ pháp Unit 6 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1


- Mẫu câu dùng để hỏi trường của ai đó - Mẫu câu dùng để hỏi tên trường - Mẫu câu hỏi ai đó học lớp mấy

1. Mẫu câu dùng để hỏi trường của ai đó ở đâu

Hỏi: Where is + your (his/her) + school? 

(Trường của bạn (cậu ấy/cô ấy) ở đâu?)

Ví dụ:

Where is your school? (Trường của bạn ở đâu?)

Where is her school? (Trường của cô ấy ở đâu?)

Đáp: It’s in + (tên đường) Street.

(Nó nằm trên đường...)

Ví dụ: 

It's in Quang Trung Street. (Nó nằm trên đường Quang Trung.)

Lưu ý:

- “in” thường được dùng trước tên đường

Ví dụ: in Nguyen Tri Phuong street (Trên đường Nguyễn Tri Phương)

- "on" thường được dùng trước danh từ chỉ đường phố nói chung 

Ví dụ: on the street (trên đường)

2. Mẫu câu dùng để hỏi tên trường của ai đó 

Hỏi: What’s the name of your/his/her school?

(Tên trường của bạn/cậu ấy/cô ấy là gì?)

Trả lời: My/his/her school is + tên trường + Primary school.

(Trường của tôi/cậu ấy/cô ấy là trường tiểu học ....)

Ví dụ:

What is the name of your school? (Tên trường của bạn là gì?)

My school is Ngoc Hoi Primary School. (Trường tôi là Trường Tiểu học Ngọc Hồi.)

3. Mẫu câu hỏi ai đó học lớp mấy

Hỏi: What class are you in?

(Bạn học lớp nào?)

Trả lời: I’m in class + tên lớp.

(Tôi học lớp…)

Ví dụ:

What class are you in? (Bạn học lớp nào?)

I'm in class 4E. (Tôi học lớp 4E.)


Bình chọn:
4.5 trên 31 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.