Ngữ pháp Unit 2 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1


- Hỏi một người bạn từ đâu đến - Hỏi đáp về quốc tịch - Hỏi và trả lời về tên - Tính từ sở hữu

1. Hỏi và trả lời bạn từ đâu tới

- Where are you from? 

(Bạn từ đâu đến / tới?)

- I’m from + tên địa danh/đất nước.

(Tôi đến từ ...)

Ex: Where are you from?

(Bạn đến từ đâu?)

+ I'm from England.

(Tôi đến từ nước Anh.)

+ I'm from Ha Noi.

(Tôi đến từ Hà Nội.)

- Where do you come from?

(Bạn đến từ đâu?)

- I come from + tên địa danh/đất nước.

(Tôi đến từ ...)

Ex: Where do you come from?

(Bạn đến từ đâu?)

+ I come from Vietnam.

(Tôi đến từ Việt Nam.)

+ I come from Nha Trang.

(Tôi đến từ Nha Trang.)

2. Hỏi đáp về quốc tịch

- What nationality are you?

(Quốc tịch của bạn là gì?)

- I’m + quốc tịch.

(Tôi là...)

- What’s your (her/his/their) + nationality?

(Quốc tịch của bạn (cỗ ấy/cậu ấy/họ) là gì?)

- I’m (She’s/He’s/They’re) + quốc tịch.

(Tôi (Cô ấy/Cậu ấy/Họ) đến từ...)

Ex: What's her nationality?

(Quốc tịch của cô ấy là gì?)

She's Vietnamese.

(Cô ấy là người Việt Nam.)

3. Hỏi và trả lời tên

- What’s your name?

(Tên của bạn là gì?)

- My name is + (name)./ I am + (name).

(Tên của tôi là... / Mình tên... /)

- What’s his/her name?

(Tên của cậu ấy/ cô ấy là gì?)

- His/ Her name is + N (danh từ chỉ tên).

(Tên của cậu ấy/ cô ấy là...)

Ex: What's her name?

(Tên của cô ấy là gì?)

+ Her name is Trinh.

(Tên cô ấy là Trinh.)

4.Tính từ sở hữu

Tính từ sở hữu được dùng để nói về một cái gì đó thuộc sở hữu của ai hoặc cái gì. Tính từ sở hữu bao giờ cũng đứng trước danh từ và dùng để bổ sung cho danh từ.

Đại từ nhân xưng

Tính từ sở hữu

I (Tôi)

My (của tôi, của mình)

We (Chúng ta)

Our (của chúng ta)

You (Bạn, các bạn)

Your (của bạn, của các bạn)

He (Cậu ấy)

His (của cậu ấy)

She (Cô ấy)

Her (của cô ấy)

It (Nó)

Its (của nó)

They (Họ)

Their (của họ)

Cấu trúc: Tính từ sở hữu + danh từ

Ex: Your book is on the table.

(Quyển sách của cậu ở trên bàn.)

Ex: My hands are cold.

(Tay mình lạnh.)

5. Tên một số nước và quốc tịch:

Country - Nationality - Mean

(Quốc gia - Quốc tịch - Nghĩa)

Viet Nam - Vietnamese - Người Việt Nam

England - English - Người Anh

America / the USA - American - Người Mỹ

France - French - Người Pháp

Australia - Australian - Người Úc

Canada - Canadian - Người Ca-na-đa

Japan - Japanese - Người Nhật Bản

Korea - Korean - Người Hàn Quốc

Singapore - Singaporean - Người Sing-ga-po

Malaysia - Malaysian - Người Ma-lai-xi-a

Cambodia - Cambodian - Người Cam-pu-chia

Laos - Laotian/Lao - Người Lào

Philippines - Filipino - Người Phi-líp-pin

Thailand - Thai - Người Thái Lan.

Loigiaihay.com

 

Bình chọn:
4.3 trên 53 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.