Từ vựng Unit 20 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2


Các từ vựng liên quan đến kỳ nghỉ hè. seafood (n) đồ biển, hải sản. Ex: Do you like seafood? Bạn có thích hải sản không?

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

>> Luyện tập từ vựng Unit 20 Tiếng Anh 4 mới


Bình chọn:
4.3 trên 93 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí