Lesson 3 Unit 1 trang 10 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1


Học phát âm 2 phụ âm "l" và "n". Học cách giới thiệu bản thân và tự làm Thẻ Học sinh.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and repeat. 

(Nghe và đọc lại.)

- l  Linda.

Hello, Linda.

(Xin chào, Linda.)

- n   night

Good night.

(Chúc ngủ ngon.)

Bài 2

2. Listen and circle. Then write and say aloud. 

(Nghe và khoanh tròn. Sau đó viết và đọc lớn.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Hello. I'm Nam.

(Xin chào. Tôi là Nam.)

2. I'm from England.

(Tôi đến từ nước Anh.)

3. Hello. My name's Linda.

(Xin chào. Tên tôi là Linda.)

4. Good night.

(Chúc ngủ ngon.)

Lời giải chi tiết:

1. b           2. b             3. b            4. a

Bài 3

3. Let’s chant. 

(Chúng ta cùng hát ca.)

Hello, friends!

(Xin chào các bạn!)

Hello. I'm Linda.

(Xin chào. Mình là Linda.)

I'm from England.

(Mình đến từ nước Anh.)

Nice to meet you, Linda.

(Rất vui được gặp bạn, Linda.)

Hello. I'm Nam.

(Xin chào. Mình là Nam.)

I'm from Viet Nam. 

(Mình đến từ nước Việt Nam.)

Nice to meet you, Nam.

(Rất vui được gặp bạn, Nam.)

Hello, Linda.

(Xin chào, Linda.)

Hello, Nam.

(Xin chào, Nam.)

We're friends.

(Chúng ta là bạn.)

Bài 4

4. Read and answer. 

(Đọc và trả lời.)

1. What is the girl's name?

2. Where is she from?

3. What is the boy's name?

4. Where is he from?

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

THẺ HỌC SINH

Tên: Đỗ Thúy Hoa

Quê quán: Hà Nội, Việt Nam

Trường: Trường Tiểu học Nguyễn Du

Lớp: 4A

THẺ HỌC SINH

Tên: Tony Jones

Quê quán: Sydney, úc

Trường: Trường Tiểu học Nguyễn Du

Lớp: 4A

1. Tên của cô gái là gì?

2. Cô ấy đến từ đâu?

3. Tên của chàng trai là gì?

4. Cậu ấy từ đâu đến?

Lời giải chi tiết:

1. The girl's name is Do Thuy Hoa.

(Cô gái tên là Đỗ Thúy Hoa.)

2. She is from Ha Noi, Viet Nam.

(Cô ấy đến từ Hà Nội, Việt Nam.)

3. The boy's name is Tony Jones.

(Chàng trai tên là Tony Jones.)

4. He is from Sydney, Australia.

(Cậu ấy đến từ Sydney, Úc.)

Bài 5

5. Write about you. 

(Viết về em.)

Lời giải chi tiết:

My name is Do Ngoc Phuong Trinh.

(Tên tôi là Đỗ Ngọc Phương Trinh.)

I am from Ho Chi Minh City, Viet Nam.

(Tôi đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.)

My school is Ngoc Hoi Primary School.

(Trường tôi là Trường Tiểu học Ngọc Hồi.)

Bài 6

6. Project. 

(Dự án.)

Lời giải chi tiết:

Name: Do Ngoc Phuong Trinh

(Tên: Đỗ Ngọc Phương Trinh)

Hometown: Ho Chi Minh City, Viet Nam

(Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam)

School: Ngoc Hoi Primary School

(Trường: Trường Tiểu học Ngọc Hồi)

Class: 4B

(Lớp: 4B)


Bình chọn:
4.7 trên 159 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.