Short story Cat and Mouse 1- SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1


- Dựa vào câu chuyện Mèo gặp bạn chuột mới để hoàn thành các bài tập.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Read and listen to the story.

(Đọc và nghe câu chuyện.)

Câu 2

2. Complete the conversation.

(Hoàn thành đoạn hội thoại.)

 

Lời giải chi tiết:

Miu: Hello.

Mary: Hello.

Miu: (1) Who are you?

Mary: (2) My name's Mary. Is this Chit's house?

Miu: Yes, it is.

Chit: Hello, Mary!

Mary: Hello, Chit!

Chit: (4) How are you?

Mary: I'm (5) very well, thank you.

Câu 3

3. Work in groups of three. Read the conversation. Then act it out with your own names.

(Làm việc theo nhóm 3 người. Sau đó thực hành với tên của chính mình.)

Lời giải chi tiết:

Chit: Miu, this is my cousin Mary. 

(Miu, đấy là em họ của tôi, Mary.)

Miu: Nice to meet you, Mary. 

(Rất vui được gặp bạn, Mary.)

Mary: Nice to meet you too, Miu. 

(Mình cũng rất vui được gặp bạn, Miu.)

Miu: Where are you from, Mary? 

(Bạn đến từ đâu vậy Mary?)

Mary: I'm from America. 

(Mình đến từ Mỹ.)

Miu: Really? Where in America? 

(Thật không? Ở đâu trên nước Mỹ?)

Mary: New York. 

(New York.)

Miu: Can you play the guitar? 

(Bạn có thể chơi ghi-ta không?)

Mary: Yes, I can. Can you play the guitar, too? 

(Vâng, mình có thể. Bạn cùng có thể chơi ghi-ta không?)

Miu: No, I can't. 

(Không, tôi không thể.)

Câu 4

4. Unscramble these words from the conversation.

(Sửa lại các từ cho đúng trong đoạn hội thoại.)

Lời giải chi tiết:

a. house

b. really

c. nice

d. friends

e. guitar

f. America

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 230 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.