Short story Cat and Mouse 1- SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

Bình chọn:
4.5 trên 41 phiếu

- Dựa vào câu chuyện Mèo gặp bạn chuột mới để hoàn thành các bài tập.

1. Read and listen to the story.

Đọc và nghe câu chuyện.

Click tại đây để nghe:

2. Complete the conversation.

Hoàn thành đoạn hội thoại.

Miu: Hello.

Mary: Hello.

Miu: (1) Who are you?

Mary: (2) My name's Mary. Is this Chit's house?

Miu: Yes, it is.

Chit: Hello, Mary!

Mary: Hello, Chit!

Chit: (4) How are you?

Mary: I'm (5) very well, thank you.

3. Work in groups of three. Read the conversation. Then act it out with your own names.

Làm việc theo nhóm 3 người. Sau đó thực hành với tên của chính mình.

Chit: Miu, this is my cousin Mary. Miu, đấy là em họ của tôi, Mary.
Miu: Nice to meet you, Mary. Rất vui được gặp bạn, Mary.
Mary: Nice to meet you too, Miu.Mình cũng rất vui được gặp bạn, Miu
Miu: Where are you from, Mary? Bạn đến từ đâu vậy Mary?
Mary: I'm from America. Mình đến từ Mỹ.
Miu: Really? Where in America? Thật không? Ở đâu trên nước Mỹ?
Mary: New York. New York.
Miu: Can you play the guitar? Bạn có thể chơi ghi-ta không?
Mary: Yes, I can. Can you play the guitar, too?
Vâng, mình có thể. Bạn cùng có thể chơi ghi-ta không?
Miu: No, I can't. Không, tôi không thể.

4. Unscramble these words from the conversation.

Sửa lại các từ cho đúng trong đoạn hội thoại.

a. house

b. really

c. nice

d. friends

e. guitar

f. America

Đã có lời giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 4 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan: - Review 1 Tiếng Anh 4 Mới

Review 1 trang 36 SGK Tiếng Anh 4 Mới tập 1 Review 1 trang 36 SGK Tiếng Anh 4 Mới tập 1

- Ôn tập các mẫu câu hỏi và trả lời về quốc tịch, ngày sinh nhật, thứ trong tuần, cách chào hỏi. - Luyện viết thư giới thiệu về 1 người.

Xem chi tiết
Từ vựng Unit 6 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1 Từ vựng Unit 6 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

- các từ vựng về sự vật, địa điểm.

Xem chi tiết
Ngữ pháp Unit 6 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1 Ngữ pháp Unit 6 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

- Mẫu câu dùng để hỏi trường của ai đó - Mẫu câu dùng để hỏi tên trường - Mẫu câu hỏi ai đó học lớp mấy

Xem chi tiết
Lesson 1 Unit 6 trang 40 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1 Lesson 1 Unit 6 trang 40 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

What about you? (Còn bạn thì sao?) được dùng khi một người nào đó không muốn lặp lại câu hỏi trước đó. T

Xem chi tiết
 Lesson 1 Unit 1 trang 6 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1 Lesson 1 Unit 1 trang 6 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

- Học các cách chào hỏi thân mật, chào hỏi trang trọng và chào tạm biệt. - Hội thoại chào hỏi khi gặp một người quen.

Xem chi tiết
Lesson 1 Unit 2 trang 12 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1 Lesson 1 Unit 2 trang 12 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

- Học tên một số quốc gia và nói giới thiệu mình từ đến từ đâu.

Xem chi tiết
Lesson 2 Unit 1 trang 8 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1 Lesson 2 Unit 1 trang 8 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

- Các cách giới thiệu bản thân khi mới gặp người khác. Các cách chào tạm biệt.

Xem chi tiết
Lesson 2 Unit 2 trang 14 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1 Lesson 2 Unit 2 trang 14 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

- Cách hỏi và trả lời về quốc tịch.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu