Lesson 3 Unit 6 trang 44 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

Bình chọn:
4 trên 64 phiếu

- Học cách phát âm các phụ âm kép "sch", "sk", "str". Cách giới thiệu tên và trường lớp của mình.

1. Listen and repeat.

Nghe và đọc lại.

Click tại đây để nghe:

sch school. Ví dụ: This is our school.
Đây là trường của chúng tôi.

sk skipping. Ví dụ: Mai likes skipping.
Mai thích nhảy dây.

str street. Ví dụ: My school is in Nguyen Du street.
Trường của tôi nằm trên đường Nguyễn Du.

2. Listen and circle. Then write and say aloud.

Nghe và khoanh tròn. Sau đó viết và đọc lớn.

1.b   2.b   3.b   4.a   5.a 
Bài nghe:
1. This is a street.
2. The street is beautiful.
3. The stream is long.
4. I love my school.
5. Linda likes skating.

3. Let’s chant.

Click tại đây để nghe:

Chúng ta cùng hát ca.

School, school, school!
Ngôi trường, ngôi trường, ngôi trường!

 

School, school, school!

This is the way

We go to school.

It's so much fun!

Ngôi trường, ngôi trường, ngôi trường!

Đây là con đường

Chúng ta đi học.

Nó thật là vui!

 

Street, Street, Street!

This is the way

We walk on the street.

It's so much fun!

Con đường, con đường, con đường!

Đây là con đường

Chúng ta đi bộ.

Nó thật là vui!

4. Read and complete.

Đọc và trả lời.

Hello. My name is (1) Le Mai. I'm from Ha Noi, Viet Nam. I'm (2) Vietnamese.

I study at (3) Nguyen Du Primary School.

It's a big school in (4) Nguyen Du street, Hoan Kiem District, Ha Noi.

I'm in class (5) 4A.

Xin chào. Mình tên là Lê Mai. Mình đến từ Hà Nội, Việt Nam. Mình là người Việt Nam.

Mình học Trường Tiểu học Nguyễn Du.

Nó là một ngôi trường lớn nằm trên đường Nguyễn Du, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Mình học lớp 4A.

5. Write about your school.

Viết về em.

Viết về tên và địa chỉ của trường và lớp em.
I study at Ngoc Hoi Primary School. It is in Lac Long Quan street. It is a new school in Ho Chi Minh City. Look at my new classroom. There are eighteen desks and eighteen benches. There is a board on the wall. There is a picture of Uncle Ho on the wall. There is a map of Viet Nam on the wall, too. I go to school five days a week. I love my school very much.
Tôi học ở Trường Tiểu học Ngọc Hồi. Nó nằm trên đường Lạc Long Quân. Nó là một ngôi trường mới ở Thành phố Hồ Chí Minh. Hãy nhìn lớp học mới của tôi. Có 18 cái bàn và 18 ghế dài. Có một tấm bảng trên tường. Có một bức tranh Bác Hồ trên tường. Cũng có một bản đồ Việt Nam trên tường. Tôi đi học năm ngày trong một tuần. Tôi rất yêu trường tôi.

6. Project.

Dự án.

Làm một cái thẻ về trường và lớp của bạn bè em.
Friend's name: Minh Khang
School: Le Quy Don Primary School
School address: 123 Le Quy Don street, Go Vap Districts, Ho Chi Minh City.
Class: 4B.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 4 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan: - Unit 6: Where's your school?

Lesson 2 Unit 6 trang 44 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1 Lesson 2 Unit 6 trang 44 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

- Học cách hỏi về trường, lớp, địa điểm của trường.

Xem chi tiết
Lesson 1 Unit 6 trang 40 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1 Lesson 1 Unit 6 trang 40 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

What about you? (Còn bạn thì sao?) được dùng khi một người nào đó không muốn lặp lại câu hỏi trước đó. T

Xem chi tiết
Ngữ pháp Unit 6 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1 Ngữ pháp Unit 6 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

- Mẫu câu dùng để hỏi trường của ai đó - Mẫu câu dùng để hỏi tên trường - Mẫu câu hỏi ai đó học lớp mấy

Xem chi tiết
Từ vựng Unit 6 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1 Từ vựng Unit 6 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

- các từ vựng về sự vật, địa điểm.

Xem chi tiết
Lesson 1 Unit 9 trang 58 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1 Lesson 1 Unit 9 trang 58 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

Cấu trúc be + Verb-ing được sử dụng để diễn tả một hành động xảy ra tại thời điểm nói. Ví dụ: She is reading a book. (Cô ấy đang đọc sách.)

Xem chi tiết
Lesson 1 Unit 10 trang 64 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1 Lesson 1 Unit 10 trang 64 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

- Hỏi đáp về những việc đã làm ngày hôm qua (quá khứ).

Xem chi tiết
Lesson 2 Unit 10 trang 66 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1 Lesson 2 Unit 10 trang 66 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

- Hỏi những việc người khác đã làm trong quá khứ.

Xem chi tiết
Lesson 3 Unit 9 trang 62 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1 Lesson 3 Unit 9 trang 62 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

- Mô tả các hoạt động diễn ra trong giờ học. Hôm nay là thứ Sáu. Chúng ta có giờ nghỉ. Chúng ta tập thể dục trong sân trường. Phong đang nhảy.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng