Ngữ pháp Unit 12 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2


Khi muốn hỏi ai đó làm nghề nghiệp gì chúng ta dùng cấu trúc sau: Hỏi: What does your (…) do?

1. Hỏi và đáp về nghề nghiệp

Khi muốn hỏi ai đó làm nghề nghiệp gì chúng ta dùng cấu trúc sau:

a/ What does your (+ các thành viên trong gia đình) do? (... của bạn làm nghề gì?)

Ví dụ: your (grandpa/ grandma/ father/ mother/ sister/ brother/ uncle...)

b/ What does she/he do? (Cô ấy/ cậu ấy làm nghề gì?)

c/ What's her/ his job? (Nghề nghiệp của bà ấy/ ông ấy là gì?)

=> Cách trả lời 3 cấu trúc trên: He/ She is a/an + nghề nghiệp. (Ông ấy/ Bà ấy là... .)

Ví dụ:

- What does your grandpa do? - He is a farmer.

(Ông của bạn làm nghề gì? - Ông của mình là nông dân.)

- What does she do?  - She is a nurse.

(Bà ấy làm nghề gì? - Bà ấy làm y tá.)

- What's his job? - He is a doctor.

(Nghề của ông ấy là gì? - Ông ấy là bác sĩ.)

d/ What do you do? / What's your job?

(Bạn làm nghề gì? / Nghề của bạn là gì?)

=> Trả lời: I'm + a/an + nghề nghiệp. 

(Tôi làm nghề.../ Tôi là... .)

2. Hỏi và đáp về ai đó làm việc ở đâu

Hỏi: Where does she/ he work? (Cô ấy/ anh ấy làm việc ở đâu?)

=> Trả lời: She/ He works + in + nơi làm việc.  (Cô ấy/ Anh ấy làm việc ở... .)

Ví dụ: Where does he work? - He works in an office.

(Cậu ấy làm việc ở đâu? - Cậu ấy làm việc ở văn phòng.)

Để hỏi và đáp một nghề nghiệp nào đó làm việc ở đâu, chúng ta có thể sử dụng cấu trúc sau:

Hỏi: Where does a/an + nghề nghiệp work? (... làm việc ở đâu?)

=> Trả lời: A/ An + nghề nghiệp + works + in + nơi làm việc. (.. làm việc trong...)


Bình chọn:
4.4 trên 28 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.