Short story Cat and Mouse 2 trang 72 SGK lớp 4 Mới tập 1


- Dựa vào câu chuyện Mèo gặp bạn chuột mới để hoàn thành các bài tập.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Read and listen to the story.

(Đọc và nghe câu chuyện.)


Phương pháp giải:

Miu: What day is it today? (Hôm nay là thứ mấy vậy?)

Chit: It’s Monday. (Là thứ Hai.)

Miu: And what’s the date? (Và hôm nay là ngày mấy vậy?)

Chit: It’s the fifth of October. (Ngày 5 tháng 10.)

 

Miu: Oh! It’s Maurice’s birthday today! (Ồ! Hôm nay là sinh nhật của Maurice!)

Chit: Is he having a party? (Cậu có sẽ tổ chức tiệc chứ?)

Miu: Yes, he is! (Có đấy!)

 

Miu: Happy birthday Maurice! (Chúc mừng sinh nhật nhé Maurice!)

Maurice: Thank you. (Cảm ơn cậu.)

 

Miu: Maurice, this is my cousin Mary. She comes from America and she can play the guitar.

(Maurice, đây là em họ của mình, Mary. Em ấy đến từ Mỹ và cô ấy có thể chơi đàn ghi-ta đấy.)

Maurice: Nice to meet you. Mary. Come in! (Rất vui được gặp cậu, Mary. Vào đi!)

 

Miu: What are they doing? (Họ đang làm gì vậy?)

Maurice: They’re playing a game. (Họ đang chơi trò chơi.)

Miu: What game is it? (Trò gì thế?)

Maurice: Blind Man’s Bluff. (Bịt mắt bắt dê.)

 

Look, everyone! Here’s Maurice’s cake. (Nhìn này, mọi người! Đây là chiếc bánh kem của Maurice!)

Everyone: Happy birthday, Maurice! (Chúc mừng sinh nhật Maurice!)

Bài 2

2. Complete the conversation.

(Hoàn thành đoạn hội thoại.)

Miu: What ______ is it today?

Chit:  It's ______ .

Miu: And what's the ______?

Chit: It's the  ______ of October.

Miu: Oh! It's Maurice's birthday today!

Chit: Is he ______ ?

Miu: Yes, he is!

Lời giải chi tiết:

Miu: What day is it today?

(Hôm nay là thứ mấy vậy?)

Chit: It's Monday.

(Là thứ Hai.)

Miu: And what's the date?

(Và là ngày mấy vậy?)

Mary: It's the fifth of October.

(Ngày 5 tháng 10.)

Miu: Oh! It's Maurice's birthday today!

(Ồ! Hôm nay là sinh nhật của Maurice này!)

Chit: Is he having a party?

(Cậu ấy sẽ tổ chức một bữa tiệc chứ?)

Miu: Yes, he is.

(Có đấy.)

Bài 3

3. Work in pairs. Answer these questions.

(Làm việc theo nhóm. Trả lời các câu hỏi.)

1. Whose birthday is it today?

______________________________.

2. What colour is Mary's guitar case?

______________________________.

3. What game are the cats playing?

______________________________.

4. How many cats are playing the game?

______________________________.

5. How old is Maurice today?

______________________________.

Lời giải chi tiết:

1. Whose birthday is it today?

(Hôm nay là sinh nhật của ai?)

It's Maurice's birthday today.

(Hôm nay là sinh nhật của Maurice.)

2. What color is Mary’s guitar case?

 (Hộp đàn ghi-ta của Mary màu gì?)

It's red.

(Nó màu đỏ.)

3. What game are the cats playing?

 (Những chú mèo đang chơi trò gì?)

They're playing Blind Man's Bluff.

(Họ đang chơi bịt mắt bắt dê.)

4. How many cats are playing the game?

(Có bao nhiêu chú mèo đang chơi game?)

Four cats are playing the game.

(Bốn con mèo đang chơi trò chơi.)

5. How old is Maurice today?

 (Hôm nay Maurice mấy tuổi?) 

He's five years old.

(Cậu ấy 5 tuổi.)

2. What color is Mary’s guitar case?

(Hộp đàn ghi-ta của Mary màu gì?) 

Bài 4

4. Write the correct answers to Activity 3.

(Viết đáp án đúng cho hoạt động 3.)

1. It's Chit's birthday today.

→ No it isn't. It's Maurice's birthday today.

2. Mary's guitar case is blue.

___________________________.

3. They're playing Bingo.

___________________________.

4. Three cats are playing the game.

___________________________.

5. He is seven.

___________________________.

Lời giải chi tiết:

1. It’s Chit’s birthday today.

(Hôm nay là sinh nhật của Chit.)

No, it isn’t. It’s Maurice’s birthday today.

(Không phải. Hôm nay là sinh nhật của Maurice.)

2. Mary’s guitar case is blue.

(Hộp đàn ghi-ta của Mary màu xanh dương.)

No, it isn't. It's red.

(Không phải. Nó màu đỏ.)

3. They’re playing Bingo.

(Họ đang chơi trò Bingo.)

No, they aren't. They're playing Blind Man's Bluff.

(Không phải. Họ đang chơi trò Bịt mắt bắt dê.)

4. Three cats are playing the game.

(Ba chú mèo đang chơi trò chơi.)

No, four cats are playing the game.

(Không phải. Có 4 chú mèo đang chơi trò chơi.)

5. He is seven.

(Cậu ấy 7 tuổi.)

No, he isn't. He's five (years old).

(Không phải. Cậu ấy 5 tuổi.)


Bình chọn:
4.4 trên 246 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.