Lesson 2 Unit 15 trang 32 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2


- các hoạt động trong ngày Tết. a) What do you do at Tet? Bạn làm gì vào ngày Tết? I make banh chung. Mình gói bánh chưng.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look, listen anh repeat.

(Nhìn, nghe và đọc lại.)

a) What are you doing, Mai?

(Bạn đang làm gì vậy Mai?)

I'm decorating my house. It's Tet soon.

(Mình đang trang hoàng nhà mình. Tết sắp đến rồi.)

b) What do you do at Tet?

(Bạn làm gì vào ngày Tết?)

I wear nice clothes.

(Mình mặc quần áo đẹp.)

c) What else?

(Còn gì nữa không?)

I eat a lot of banh chung.

(Mình ăn nhiều bánh chưng.)

d) I get lucky money from my parents.

(Mình nhận tiền lì xì từ ba mẹ mình.)

Oh, I like Tet!

(Ồ, mình thích Tết!)

Bài 2

2. Point and say.

(Chỉ và nói.)

Lời giải chi tiết:

a) What do you do at Tet?

(Bạn làm gì vào ngày Tết?)

I make banh chung.

(Mình gói bánh chưng.)

b) What do you do at Tet?

(Bạn làm gì vào ngày Tết?)

I decorate the house.

(Mình trong hoàng ngôi nhà.)

c) What do you do at Tet?

(Bạn làm gì vào ngày Tết?)

I watch the firework displays.

(Mình xem bắn pháo hoa.)

d) What do you do at Tet?

(Bạn làm gì vào ngày Tết?)

I visit grandparents.

(Mình thăm ông bà.)

Bài 3

3. Let's talk.

(Chúng ta cùng nói.)

 When is...? 

(Khi nào... ?)

• What do you do at/on...? 

(Bạn vào gì vào...?)

Bài 4

4. Listen and number.

(Nghe và điền số.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Phong: It's Tet soon.

   Linda: What do you do at Tet?

   Phong: I buy flowers.

   Linda: Oh, I see.

2. Linda: What about your parents? What do they do?

    Phong: They decorate the house and make banh chung.

    Linda: I like banh Chung very much.

    Phong: Me too.

3 & 4. Linda: What does your sister do at Tet?

          Phong: She's only four. So she eats banh chung and get lucky money from my parents.

          Linda: Oh! She must be happy!

         Phong: I also watch firework displays with her.

         Linda: I like watching firework displays too!

         Phong: Yes, they are colourful. My sister likes them very much.

Lời giải chi tiết:

1. a    2. b    3. b    4. a

Bài 5

5. Look and write.

(Nhìn và viết.)

Lời giải chi tiết:

1. Mai and her mother go shopping.

(Mai và mẹ cô ấy đi mua sắm.)

2. Phong and his father decorate the house.

(Phong và bố cậu ấy trong hoàng căn nhà.)

3. Nam and his family make banh Chung.

(Nam và gia đình bạn ấy gói bánh chưng.)

4. Hoa and her brother visit their grandparents.

(Hoa và anh trai cô ấy thăm ông bà của họ.)

Bài 6

6. Let's play.

(Chúng ta cùng chơi.)

 

Physical line-up

Bây giờ chúng ta bắt đầu chơi trò "Physical line-up", các bạn tham gia trò chơi nên chuẩn bị kỹ những mâu câu về lễ hội, ngày nghỉ... Chia học sinh thành từng nhóm cho phù hợp. Viết những câu khác nhau về lễ hội vào một mẩu giấy tương đối rõ ràng. Sau đó cắt chúng thành hai phần và bỏ vào trong một cái hộp. Số mẩu giấy có trong hộp nên bằng số học sinh trong một nhóm.

Yêu cầu học sinh tham gia chơi nối từng mẩu giấy trong hộp. Mỗi học sinh nên tìm người có nửa câu còn lại, sau đó ghép chúng lại và đọc to câu vừa ghép lên cho mọi người cùng nghe. Tiếp tục trò chơi với một nhóm học sinh khác.


Bình chọn:
4.6 trên 349 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.