SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới Unit 2: I'm from Japan

Lesson 1 Unit 2 trang 12 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1


- Học tên một số quốc gia và nói giới thiệu mình từ đến từ đâu.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Look, listen and repeat. 

(Nhìn, nghe và đọc lại.)

a) Nice work! - Thanks.

(Làm đẹp lắm! - Cảm ơn.)

b) Hi. I'm Nam. - Hi, Nam. I'm Akiko. Nice to meet you.

(Xin chào. Mình là Nam. - Xin chào, Nam. Mình là Akiko. Rất vui được gặp bạn.)

c) Nice to meet you, too. Where are you from, Akiko? - I'm from Japan.

(Mình cùng rất vui được gặp bạn. Bạn đến từ đâu vậy Akiko? - Mình đến từ Nhật Bản.)

d) Oh no! Sorry!

(Ồ không! Xin lỗi!)

Câu 2

2. Point and say. 

(Chỉ và nói. )

Lời giải chi tiết:

a)   Hi. I'm Nam.

- Hi, Nam. I'm Hakim.

Where are you from?

- I'm from Malaysia.

b)   Hi. I'm Nam.

- Hi, Nam. I'm Tom.

Where are you from?

- I'm from America.

c)   Hi. I'm Nam.

- Hi, Nam. I'm Tony.

Where are you from?

- I'm from Australia.

d)   Hi. I'm Nam.

- Hi, Nam. I'm Linda.

Where are you from?

- I'm from England.

Tạm dịch:

a) Xin chào. Mình là Nam.

Xin chào, Nam. Mình là Hakim.

Bạn đến từ đâu?

Mình đến từ Ma-lai-xi-a.

b) Xin chào. Mình là Nam.

Xin chào, Nam. Mình là Tom.

Bạn đến từ đâu?

Mình đến từ Mỹ.

c) Xin chào. Mình là Nam.

Xin chào, Nam. Mình là Tony.

Bạn đến từ đâu?

Mình đến từ Úc.

d) Xin chào. Mình là Nam.

Xin chào, Nam. Mình là Linda.

Bạn đến từ đâu?

Mình đến từ Anh.

Câu 3

3. Listen anh tick. 

(Nghe và đánh dấu chọn.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Tony: Hi. I'm Tony.

Hakim: Hello, Tony. I'm Hakim.

Tony: Nice to meet you, Hakim. Where are you from?

Hakim: I'm from Malaysia.

2. Quan: Hi. My name's Quan.

Tom: Hello, Quan. I'm Tom. Nice to meet you.

Quan: Where are you from, Tom?

Tom: I'm from America.

3. Akiko: Hi. My name's Akiko.

Linda: Hello, Akiko. I'm Linda. Nice to meet you.

Akiko: Where are you from, Linda?

Linda: I'm from England.

Lời giải chi tiết:

1.c   2.b   3.c

Câu 4

4. Look and write. 

(Nhìn và viết.)

Lời giải chi tiết:

1. I'm from Australia.  

2. I'm from Malaysia.

3. I'm from America.

4. I'm from Japan.

 Tạm dịch:

1. Tôi đến từ Úc.

2. Tôi đến từ Ma-lai-xi-a.

3. Tôi đến từ Mỹ.

4. Tôi đến từ Nhật Bản.

Câu 5

5. Let's sing. 

(Chúng ta cùng hát.)

 Where are you from?

Hi. I'm Mai from Viet Nam.

Hello, Mai. Nice to meet you.

Hello. I'm Akiko from Japan.

Hello, Akiko. Nice to meet you.

Hi. I'm Hakim from Malaysia.

Hello, Hakim. Nice to meet you.

Hello. I'm Linda from England.

Hello, Linda. Nice to meet you.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Bạn đến từ đâu?

Xin chào. Mình là Mai đến từ Việt Nam.

Xin chào Mai. Rất vui được gặp bạn.

Xin chào. Mình là Akiko đến từ Nhật Bản.

Xin chào Akiko. Rất vui được gặp bạn.

Xin chào. Mình là Hakim đến từ Ma-lai-xi-a.

Xin chào Hakim. Rất vui được gặp bạn.

Xin chào. Mình là Linda đến từ Anh.

Xin chào Linda. Rất vui được gặp bạn.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 211 phiếu

Các bài liên quan:

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.