Từ vựng Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2


- Từ vựng về các buổi, các hoạt động, các số chỉ giờ.

UNIT 11. WHTA TIME IS IT?

(Mấy giờ rồi?)

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

>> Luyện tập từ vựng Unit 11 Tiếng Anh 4 mới


Bình chọn:
4.6 trên 73 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí