Từ vựng Unit 4 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1


- Các tháng trong năm - Cách hỏi về ngày sinh nhật

UNIT 4. WHEN'S YOUR BIRTHDAY?

(Khi nào là sinh nhật của bạn?)

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

>> Luyện tập từ vựng Unit 4 Tiếng Anh 4 mới


Bình chọn:
4.5 trên 85 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí