Lesson 2 Unit 8 trang 54 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1


- Hỏi về thời khóa biểu, các môn học. Who's your English teacher? Ai là giáo viên môn Tiếng Anh của bạn?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look, listen anh repeat.

(Nhìn, nghe và lặp lại.)

a) What are you doing, Nam?

(Bạn đang làm gì vậy Nam?)

I'm studying for my English lesson.

(Mình đang học bài tiếng Anh của mình.)

b) When do you have English?

(Khi nào bạn có môn Tiếng Anh?)

I have it on Mondays, Tuesdays, Thursdays and Fridays.

(Mình có nó vào các ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Năm và thứ Sáu.)

c) What about you?

(Còn bạn thì sao?)

I have it on Mondays, Tuesdays, Wednesdays and Fridays.

(Mình có nó vào các ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư và thứ Sáu.)

d) Who's your English teacher?

(Ai là giáo viên môn Tiếng Anh của bạn?)

It's Miss Hien.

(Cô Hiền.)

Bài 2

2. Point and say.

(Chỉ và nói.)

Lời giải chi tiết:

• When do you have Science, Sam?

(Khi nào bạn có môn Khoa học vậy Sam?)

I have it on Mondays and Thursdays.

(Mình có nó vào các ngày thứ Hai và thứ Năm.)

• When do you have Science, Fred?

(Khi nào bạn có môn Khoa học vậy Fred?)

I have it on Tuesdays and Wednesdays.

(Mình có nó vào các ngày thứ Ba và thứ Tư.)

Bài 3

3. Let's talk.

(Chúng ta cùng nói.)

What subjects do you have?

(Bạn có môn học gì?)

When do you have…?

(Khi nào bạn có môn…?)

Who's your... teacher?

(Ai là giáo viên... của bạn?)

Bài 4

4. Listen and number.

(Nghe và đánh số.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. A: What day is it today?

    B: It's Monday.

    A: We have PE today.

    B: Yes, we have it on Mondays and Wednesdays.

2. A: When do you have PE?

    B: I have it on Wednesdays and Thursdays.

    A: Today is Thursday. So we have PE today, right?

    B: That's right.

3. A: When do you have PE?

   B: I have it on Tuesdays and Thursdays.

   A: Today is Thursdays. So we have PE today.

   B: That's right.

4. A: When do you have PE?

    B: I have it on Tuesdays and Fridays. What about you?

    A: Me too.

Lời giải chi tiết:

a. 3         b. 4              c. 1             d. 2

Bài 5

5. Look and write.

(Nhìn và viết.)

Lời giải chi tiết:

Today is Tuesday.

(Hôm nay là thứ Ba.)

I have English today.

(Tôi có môn Tiếng Anh hôm nay.)

Tomorrow is Wednesday.

(Ngày mai là thứ Tư.)

I have English on Wednesdays, too.

(Tôi cũng có môn Tiếng Anh vào các ngày thứ Tư.)

When do you have English?

(Khi nào bạn có môn Tiếng Anh?)

Bài 6

6. Let's play.

(Chúng ta cùng chơi nhé.)

Lời giải chi tiết:

1. science (khoa học)

2. music (âm nhạc)

3. English (tiếng Anh)

4. Vietnamese (tiếng Việt)

5. Maths (toán)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 266 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.