Lesson 1 Unit 17 trang 46 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2


Chỉ và nói. a) How much is the scarf? Cái khăn quàng bao nhiêu tiền? It's 10.000 dong. Nó 10,000 đồng.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và đọc lại.)

a) Oh, your T-shirt is very nice!

(Ôi, áo phông của bạn đẹp quá!)

Thank you.

(Cảm ơn.)

b) I want a T-shirt like that.

(Tôi muốn mua một cái áo phông giống cái đó.)

You can buy it in the supermarket.

(Bạn có thể mua nó ở trong siêu thị.)

c) Excuse me. Can I have a look at that T-shirt?

(Xin lỗi. Cháu có thể xem cái áo phông đó không?)

Sure. Here you are.

(Chắc chắn rồi. Cháu xem đi.)

d) How much is it?

(Nó bao nhiêu tiền?)

It's 50.000 dong.

(Nó 50,000 đồng.)

Bài 2

2. Point and say.

(Chỉ và nói.)

 

Làm việc theo cặp. Hỏi bạn của em giá cả của trang phục ở trên.

Lời giải chi tiết:

a) How much is the scarf? - It's 10.000 dong.

(Cái khăn quàng bao nhiêu tiền? - Nó 10,000 đồng.)

b) How much is the blouse? - It's 70.000 dong.

(Cái áo cánh bao nhiêu tiền? - Nó 70,000 đồng.)

c) How much is the jacket? - It's 70.000 dong.

(Cái áo khoác bao nhiêu tiền? - Nó 70,000 đồng.)

d) How much is the skirt? - It's 60.000 dong.

(Cái váy bao nhiêu tiền? - Nó 60,000 đồng.)

e) How much is the jumper? - It's 80.000 dong.

(Cái áo len bao nhiêu tiền? - Nó 80,000 đồng.)

Bài 3

3. Listen anh tick.

(Nghe và đánh dấu chọn.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Mai: This yellow jacket is very nice.

   Linda: Yes, it is.

   Mai: Excuse me. How much is it?

   Sales assistant: It's 50.000 dong

2. Nam: Excuse me. Can I have look at the orange T-shirt, please?

    Sales assistant: Here you are.

   Nam: How much is it?

   Sales assistant: It's 60.000 dong.

3. Mai: Excuse me. Can I see that blue jumper, please?

    Sales assistant: Here you are.

    Nam: How much is it?

   Sales assistant: It's 40.000 dong

Tạm dịch:

1. Mai: Chiếc áo khoác màu vàng này đẹp quá.

   Linda: Đúng thế.

   Mai: Xin lỗi. Nó có giá bao nhiêu thế ạ?

   Sales assistant: Nó có giá 50.000 đồng.

2. Nam: Xin lỗi. Cháu có thể xem chiếc áo phông màu cam được không ạ?

    Sales assistant: Đây cháu xem đi.

   Nam: Nó có giá bao nhiêu thế ạ?

   Sales assistant: Nó có giá 60.000 đồng.

3. Mai: Xin lỗi, cháu có thể xem chiếc áo len kia không ạ?

    Sales assistant: Của cháu đây.

    Nam: Nó có giá bao nhiêu vậy ạ?

   Sales assistant: Nó có giá 40.000 đồng.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

4. Look and write.

(Nhìn và viết.)

Lời giải chi tiết:

2. The yellow jumper is forty thousand dong.

(Áo len màu vàng là 40,000 đồng.)

3. The red jacket is sixty thousand dong.

(Áo khoác màu đỏ là60,000 đồng.)

4. The green skirt is seventy thousand dong.

(Váy màu xanh là 70,000 đồng.)

5. The pink blouse is fifty thousand dong.

(Áo cánh là 50,000 đồng.)

Bài 5

5. Let's play.

(Chúng ta cùng chơi.)

Pelmanism 

(Phương pháp Penman - luyện trí nhớ)


Bình chọn:
4.6 trên 489 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.