Lesson 3 Unit 8 trang 56 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1


- Học phát âm các phụ âm kép "ct", "cts", giới thiệu về thời khóa biểu của mình,

1. Listen and repeat.

Nghe và đọc lại.

Click tại đây để nghe:

ct subject : English is my favourite subject.
Tiếng Anh là môn yêu thích của tôi.

cts subjects : What subjects do you have today?
Hôm nay bạn có môn học gì?

2. Listen and tick. Then write and say aloud.

Nghe và chọn. Sau đó viết và đọc lớn.

1. What subjects do you have today?

2. What subject do you like?

3. What subjects does she have on Fridays?

4. What subiect does she like?

3. Let’s chant.

Click tại đây để nghe:


Chúng ta cùng hát ca.

What subjects do you have today?
Hôm nay bạn có môn học gì?

What subjects do you have today?
I have Maths, Music and Art.
How often do you have Maths?
I have it every day of the week.
What is your favourite subject?
English is my favourite subject.

Hôm nay bạn có môn học gì?
Mình có môn Toán, Âm nhạc và Mĩ thuật.
Bạn thường có môn Toán mấy lần ?
Tôi có nó mỗi ngày trong tuần.
Môn học yêu thích nhất của bạn là gì?
Tiếng Anh là môn yêu thích nhất của tôi.

4. Read and complete.

Đọc và hoàn thiện.

Mình tên là Nga. Mình đi học từ thứ Hai đến thứ Sáu. Mình có môn Tiếng Việt và môn Toán mỗi ngày. Mình có môn Tiếng Anh vào các ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Năm và thứ Sáu. Vào các ngày thứ Tư và thứ Năm, mình có môn Khoa học. Mình có môn Thể dục vào các ngày thứ Hai và thứ Tư. Mình có môn Âm nhạc vào các ngày thứ Ba và môn Mĩ thuật vào các ngày thứ Sáu.

TIMETABLE (THỜI KHÓA BIỂU)
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
(1) Vietnamese Vietnamese Vietnamese Vietnamese Vietnamese
Maths (2) Maths Maths Maths Maths
English English (3) Science English English
PE Music PE Science (4) Art

5. Write about you and your school subjects.

Viết về em và các môn học trong trường.

I am a pupil at Ngoc Hoi Primary School.

I go to school from Monday to Friday.

At school, I have Vietnamese, Maths, English, IT, Science, Music, Art and PE (Physical Education).

I have English on Tuesdays and Frldays.

My favourite subject is Maths.

 

Mình là học sinh Trường Tiểu học Ngọc Hồi.

Mình đi học từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Ở trường, mình có môn Tiếng Việt Toán, Tiếng Anh, Tin học, Khoa học, Âm nhạc, Mĩ thuật và môn Thể dục (Giáo dục thể chất).

Mình có môn Tiếng Anh vào các ngày thứ Ba và thứ Sáu.

Môn học yêu thích của mình là Toán.

6. Project.

Dự án.

Hỏi một người bạn khác trong trường về thời khóa biểu của cậu ấy/cô ấy và đánh dấu chọn vào bảng bên dưới. Sau đó nói cho cả lớp biết về nó.

What subjects do you have today?

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.3 trên 117 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài