Lesson 1 Unit 13 trang 18 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

Bình chọn:
4.2 trên 110 phiếu

- Hỏi đáp về món ăn, đồ uống ưa thích của ai đó. What's your favourite food? Đồ ăn ưa thích nhất của bạn là gì? It's fish. Đó là cá.

1. Look, listen and repeat.

Click tại đây để nghe:

Nhìn, nghe và đọc lại.

a) What's your favourite food? Đồ ăn ưa thích nhất của bạn là gì?
It's fish. Đó là cá.
b) How about you, Tom? Còn bạn thì sao Tom?
I like chicken. Tôi thích gà.
c) What's your favourite drink, Mai?
Thức uống ưa thích nhất của bạn là gì vậy Mai?
It's orange juice. Đó là nước cam ép.
d) Do you like orange juice? Bạn thích nước cam ép phải không?
No, I don't. I like milk. Không, tôi không thích. Tôi thích sữa.

2. Point and say.

 

Chỉ và nói.

Làm việc theo cặp. Hỏi bạn em về đồ ăn và thức uống được yêu thích nhất của họ.
a) What's your favourite food? Đồ ăn ưa thích nhât của bạn là gì? It’s beef. Đó là thịt bò.
b) What's your favourite food? Đồ ăn ưa thích nhất của bạn là gì? It's pork. Đó là thịt heo.
c) What's your favourite drink? Thức uống ưa thích nhất của bạn là gì? It's orange juice. Đó là nước cam ép.
d) What's your favourite drink? Thức uống ưa thích nhất của bạn là gì? It's water. Đó là nước.

3. Listen anh tick.

Click tại đây để nghe:

Nghe và đánh dấu chọn.

1. b    2. c    3. a

Bài nghe:
1. A: What's your favourite food?
B: It's fish.
A: Sorry?
B: Fish is my favourite food.
2. A: What's your favourite drink?
B: It's orange juice.
A: Orange juice?
B: Yes.
3. A: What's your favourite food and drink?
B: Chicken and orange juice.
A: Chicken and... what?
B: Chicken and orange juice.
A: Oh, I see.

4. Look and write.

Nhìn và viết.

A: What's his favourite food? Đồ ăn cậu ấy thích nhất là gì?
B: It's chicken. Đó là gà.
A: What's her favourite drink?
Thức uống cô ấy ưa thích nhất là gì?
B: It's orange juice. Đó là nước cam ép
A: What's his favourite food and drink?
Đồ ăn và thức uống cậu ấy ưa thích nhất là gì?
B: It's fish and water. Đó là cá và nước.

5. Let's sing.

Click tại đây để nghe:

Chúng ta cùng hát.

My favourite food and drink
Đồ ăn và thức uống ưa thích nhất của tôi

What's your favourite food? What's your favourite food?
Hey ho, hey ho, my farourite food is beef.
What's your favourite drink? What's your favourite drink?
Hey ho, hey ho, my farourite food is milk.
Beef and milk, beef and milk.
Hey ho, hey ho, they're my farourite food and drink.

Đồ ăn ưa thích nhất của bạn là gì? Đồ ăn ưa thích nhất của bạn là gì?
ô hô, ô hô, đồ ăn ưa thích nhất của tôi là thịt bò.
Thức uống ưa thích nhất của bạn là gì? Thức uống ưa thích nhất của bạn là gì?
Ồ hô, ô hô, thức uống ưa thích nhất của tôi là sữa.
Thịt bò và sữa, thịt bò và sữa.
ô hô, Ồ hô, chúng là những đồ ăn thức uống ưa thích nhất của tôi.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 4 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan: - Unit 13: Would you like some milk?

Lesson 2 Unit 13 trang 20 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2 Lesson 2 Unit 13 trang 20 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

- Các cách hỏi, mời người khác ăn, uống một món nào đó. a) Would you like some bread? Bạn dùng một ít bánh mì nhé? Yes, please. / No, thanks. Vâng, mình sẵn lòng. / Không, cám ơn.

Xem chi tiết
Lesson 3 Unit 13 trang 22 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2 Lesson 3 Unit 13 trang 22 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

- Học phát âm "f" và "sh", giới thiệu về món ăn ưa thích của mình và người khác.

Xem chi tiết
Từ vựng Unit 13 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2 Từ vựng Unit 13 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

- Từ vựng về các món ăn, đồ uống.

Xem chi tiết
Ngữ pháp Unit 13 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2 Ngữ pháp Unit 13 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

1. Hỏi đáp về ai đó ưa thích/sở thích đồ ăn, thức uống nào đó 2. Cấu trúc nói về ai đó thích cái gì 3. Cấu trúc nói về ai đó không thích cái gì 4. Hỏi và đáp về ai đó thích đồ ãn, thức uống phải không 5. Mời ai đó ăn/uống thứ gì

Xem chi tiết
Lesson 1 Unit 7 trang 46 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1 Lesson 1 Unit 7 trang 46 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

Cách dùng: like + V-ing để diễn đạt sở thích.

Xem chi tiết
Lesson 3 Unit 6 trang 44 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1 Lesson 3 Unit 6 trang 44 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

- Học cách phát âm các phụ âm kép "sch", "sk", "str". Cách giới thiệu tên và trường lớp của mình.

Xem chi tiết
Lesson 1 Unit 8 trang 52 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1 Lesson 1 Unit 8 trang 52 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

- Học cách nói về lịch học, hay thời khóa biểu.

Xem chi tiết
Lesson 2 Unit 7 trang 48 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1 Lesson 2 Unit 7 trang 48 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

- Hỏi và trả lời về sở thích. a) What's your hobby? sở thích của bạn là gì?

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu