Trong việc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm 1976 - 1980, nhân dân ta đã đạt được những thành tựu quan trọng nào?


Đề bài

Trong việc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 - 1980), nhân dân ta đã đạt được những thành tựu quan trọng nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào sgk Lịch sử 9 trang 170 để trả lời.

Lời giải chi tiết

1. Trong khôi phục và phát triển kinh tế:

- Nông nghiệp: diện tích gieo trồng tăng lên gần 2 triệu ha, nông nghiệp được trang bị thêm máy móc.

- Công nghiệp: nhiều nhà máy được gấp rút xây dựng như nhà máy điện, cơ khí, xi măng,…

- Giao thông vận tải: được khôi phục và xây dựng mới nhiều tuyến đường. Tuyến đường sắt thống nhất Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh hoạt động trở lại.

2. Công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa:

- Cải tạo xã hội chủ nghĩa được đẩy mạnh trong các vùng mới giải phóng ở miền Nam.

- Giai cấp tư bản mại bản bị xoá bỏ.

- Đại bộ phận nông dân đi vào con đường làm ăn tập thể, thủ công nghiệp và thương mại được sắp xếp tổ chức lại.

- Văn hóa, giáo dục, y tế:

+ Xoá bỏ những biểu hiện văn hoá phản động, xây dựng văn hoá mới, hệ thống giáo dục từ mầm non, phổ thông đến đại học đều phát triển.

+ Giáo dục ở các cấp mẫu giáo, phổ thông, đại học đều phát triển. Năm học 1979 - 1980, số người đi học trong cả nước là 15 triệu.

+ Công tác chăm lo sức khoẻ nhân dân được quan tâm.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.